Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

Schody AŽ nahoru 2024

Výběh na nejvyšší budovu v České republice.

Neděle 22. září 2024!

Závod je zároveň vypsán jako Mistrovství České republiky v běhu do schodů pro rok 2024

Popis tratě a propozice:

Schodiště v AZ Tower (Pražákova 1008/69 Brno)

Závodníci musí vyběhnout pouze pomocí vlastních sil. Použití výtahu je zakázáno. Čas se vyhodnocuje pomocí elektronické čipové časomíry. Závodník musí mít správně umístěný čip, jinak mu nebude čas změřen. Časomíra se spouští vyběhnutím ze startu a zastavuje se dosažením cíle. Startuje se jednotlivě v intervalech. Závodníci budou svezeni dolů výtahem.

Běží se po schodech z 1. NP do 30. NP. Intervalový start je u hlavního vchodu do budovy, poté závodník absolvuje cca 25 m okolo výtahů k začátku betonového schodiště.

      

Výstup do každého patra zahrnuje schody s mezipatrem, schody jsou 15 cm vysoké, jejich nášlap je 30 cm, sklon schodiště je 27,60° (1.NP – 3.NP) a poté  26,57° (3.NP – 30.NP). Celkem zdolají závodníci 631 schodů do cíle závodu. Poté mohou mimo soutěž vystoupat ještě 64 kovových schodů na úplný vrchol AZ Tower. Závodníci mohou při běhu používat jako oporu zábradlí.

Startuje se intervalově. Předběžný rozpis bude zveřejněn předem a na místě vyhlašován moderátorem. Běžci zařazení do elitní skupiny startují na závěr. Doporučujeme řadit se dle startovních čísel, nebude to však striktně vyžadováno ani sankcionováno. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo rozhodnout o pořadí startujících a určení startovního intervalu i v průběhu závodu.

Startovní číslo si připevněte na hruď.

Čip obdržíte až ve startovním koridoru. Připevněte ho na pravou nebo levou nohu – pásek je součástí čipu. Zkontrolujte před startem upevnění čipu. Bez čipu vám nebude změřen čas. Čip odevzdejte ihned po doběhu v cíli.

Technické zázemí: V prostoru zázemí pro závodníky v budově AZ Tower bude k dispozici místnost s možností úschovy věcí (1.NP vstup zvenku budovy nalevo od hlavního vchodu) a toalety (3.NP). Mobilní toalety budou i před budovou AZ Tower.

Občerstvení: Po závodě dostanete nápoj hned po doběhu v 30. NP. 

Zdravotnická služba: Lékařská záchranná služba bude k dispozici.

Po doběhnutí do 30. NP obdržíte pamětní medaili. Odevzdejte prosím čip a snažte se neblokovat cíl ostatním závodníkům. Přesuňte se do prostoru určeného pro občerstvení a odpočinek a využijte možnost vystoupat na úplný vrchol AZ Toweru. Na vyhlídkové plošině si můžete pořídit památeční fotografii. Ta bude k dispozici na webu zdarma ke stažení.

Zpět dolů se vydejte výtahy, které jsou ve 28.NP. Dojděte k nim po schodech z 30. NP do 28. NP po vnějším okraji schodiště. Buďte prosím ohleduplní a uvolněte vždy místo ještě závodícím běžcům.

Systém závodu je jednokolový. Všichni přihlášení závodníci absolvují jeden výběh.

Oficiální výsledky: Výsledky budou průběžně zveřejněny prostřednictvím livetimingu. QR kód pro přístup k webové aplikaci bude umístěn v přízemí budovy a u časomíry.

Informace pro diváky: Vstup na závodní schody ani na vrchol budovy nebude pro diváky a návštěvníky možný!

Vyzvednutí startovních čísel:

Startovní číslo bude vydáno na základě jména a ID, které bude přiděleno při registraci a zasláno na e-mail. Startovní číslo nemusí vyzvedávat závodník osobně.

Kategorie:

Absolutní pořadí: První tři závodníci v kategorii muži/ženy.

Mistrovství ČR: První tři závodníci v kategorii muži/ženy s českým občanstvím získávají poháry a vítěz/vítězka se stává Mistrem/mistryní České republiky v běhu do schodů pro rok 2024.

Další kategorie:

MA (muži A) 18 – 39 let
ŽA (ženy A) 18 – 34 let
MB (muži B) 40 – 49 let
ŽB (ženy B) 35 – 45 let
MC (muži C) 50+ let
ŽC (ženy C) 46+ let
Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození

Junioři/juniorky do 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svých odpovědných zástupců a jsou povinni při vyzvednutí startovních čísel doložit vyplněné a podepsané Čestné prohlášení zákonného zástupce.

Vypsané prémie a ceny pro vítěze: 

Pro první tři závodníky kategorie mužů a žen v absolutním pořadí. První tři v každé kategorii obou závodů získají pamětní plaketu a drobné věcné ceny.

Vypsané prémie – celkové pořadí M/Ž:

 • 1. místo 1000 Kč
 • 2. místo 500 Kč
 • 3. místo 300 Kč

Program startovního dne:

od 8:00  Registrace na místě
9:30 – 10:00 Příprava závodníku na start
10:00 – Intervalový start
Vyhlášení 20 minut po doběhnutí posledního závodníka
Přesný časový harmonogram bude určen podle počtu závodníků v den závodu

Startovné:

 • Do 20. 9. 2024 550 Kč
 • Na místě 650 Kč

Startovné hlavního závodu zahrnuje:

 • pamětní účastnickou medaili
 • startovní číslo se jménem (platí pro zaplacené registrace do 20. 9. 2024)
 • občerstvení
 • elektronické měření času
 • zdravotnickou službu

Startovné je v souladu s obchodními podmínkami nevratné. Je možný přepis startovného na jiného účastníka.

 1. Nový účastník se řádně zaregistruje ZDE.
 2. Po obdržení potvrzovacího mailu nám zašlete jeho ID a vaše ID
 3. Použijte mailovou adresu info@behejbrno.com
 4. Po přepisu obdržíte potvrzovací email.
 5. Zkontrolujte vše ve výpisu přihlášených ZDE.

Registrace nově příchozích bude možná ještě na místě i v průběhu závodu.

Parkování:

V den závodu je možné parkovat v okolí AZ Toweru na volných plochách. Nejbližší zastávka MHD je Strážní (bus č. 60).

Pravidla

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze přihlášení a registrovaní závodníci, kteří se prezentovali a uhradili startovné v předepsané výši
 • Každý závodník musí mít viditelně umístěné startovní číslo (nikoliv na zádech) a rovněž čip musí být umístěn dle pokynů organizátora a to po celou dobu závodu
 • Čas je měřen od proběhnutí startovní fotobuňkou po proběhnutí cílem. Tento čas rozhoduje o konečném pořadí
 • Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat jakékoliv dopravní prostředky a výtahy
 • Běžet mimo vyznačenou trať je zakázáno. Porušení tohoto pravidla je důvodem k diskvalifikaci
 • Závod se koná za každého počasí. Ředitel závodu má za závažných okolností právo závod zrušit či přerušit. A to především s ohledem na zdraví závodníků
 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za svou dostatečnou fyzickou kondici a stav
 • Všichni účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost a startují na vlastní nebezpečí
 • Všichni závodníci jsou povinni respektovat nařízení a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku, způsobené účastí v závodě či jeho sledováním
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit registraci bez předchozího oznámení
 • Registrace je platná až po připsání částky na účet pořadatele. Nebude-li částka připsána na účet pořadatele do 3 dnů od provedení registrace, bude tato zrušena
 • Rozhodující pro výši startovného je den vytvoření registrace
 • Registrační poplatek (startovné) je nevratný v plné výši
 • Při osobní registraci musí být startovné uhrazeno hotově a v plné výši
 • Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné ve vybraných případech

Tisková zpráva ze závodu ke stažení: TZ__Schody_AŽ_nahoru_2023


Titulární partner:

Pod záštitou:

 

 

 

Hlavní partneři:

 

 

 

Další parneři:

   

Poháry a medaile navrhl a vyrobil atelier ORIGINAL JEŽEK, výrobce a dodavatel turistických píšťalek a keramických suvenýrů, sportovních a trofejních medailí a pohárů.

Za podpory:

Závod se v roce 2023 koná za finanční podpory statutárního města Brna ve výši 61 000 Kč.

 

Titulární partner:

Pod záštitou:

 

 

 

 

 

 

Další partneři:

 

Poháry a medaile navrhl a vyrobil atelier ORIGINAL JEŽEK, výrobce a dodavatel turistických píšťalek a keramických suvenýrů, sportovních a trofejních medailí a pohárů.

Trénink na závod!

Cenné rady a tipy na závod získáš od

elitního běžce do schodů Jindřicha Schicka.

Pouze pro registrované s uhrazeným startovným!

Čtvrtek 14. 9. 2023 v 18:00.

Sraz před vchodem do budovy AZ Tower,

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno.