Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

Sportovní kemp na Kořenci 2020

4. 12. – 6. 12. 2020

Od pátku do neděle strávíme víkend plný pohody, sportovních aktivit a relaxace. Budeme se věnovat pohybovým aktivitám – běhání, cvičení, protahování v teorii i praxi. V rámci pobytu se uvolníme na masážích, v sauně nebo při relaxaci u krbu. Ubytováni budeme v komfortním hotelovém komplexu golfového resortu Kořenec. Užijeme si naprostý a ničím nerušený  klid. Připravíme se společně na zimní sezónu a odpočineme si od předvánočního shonu.  Každý si může vybrat z množství aktivit, které jsme připravili. Tým našich zkušených trenérů a instruktorů vám poskytne konkrétní rady a doporučení přímo pro vás. Není důležité jestli chcete závodit či se jen občas proběhnout, jestli chcete změnit životní styl, zhubnout nebo třeba prostřednictvím sportu získat nové přátele. Budete si moci vybrat, které aktivity absolvujete a v jaké intenzitě.

Přijeďte si užít sportovní víkend na  Kořenci s BehejBrno.com!

Běžecká obuv na zpevněné cesty i do terénu, dostatek oblečení na celý den, nezapomeňte na možnost nepříznivého počasí. Sportovní oblečení a obuv do vnitřních prostor, kde bude probíhat cvičení.

Pátek:

14:00 Výběh do okolí

16:00 Sauna

18:30 Večeře

19:30 Přednáška o předzávodní přípravě

22:00 Večerka a noční klid (nepovinné)

Sobota:

7:04 Otužilecká procházka

7:19 Rozcvička – lehký výběh s protažením

8:00 Snídaně

9:00 Sraz na přesun na závod Běžeckého poháru, přípravná předstartovní rutina

alt. 9:00 Sraz na výběh cca 10–15 km po okolí (směr Okrouhlá) – lesní a zpevněné lesní cesty

10:30 Start závodu žen na 5 km v obci Okrouhlá (vzdálenost cca 3,5 km po své ose z místa soustředění)

11:15 Start závodu na 8,3 km v obci Okrouhlá (vzdálenost cca 3,5 km po své ose z místa soustředění)

13:30 Oběd

15:00 Cvičení a protažení

16:00 Sauna

18:30 Večeře

19:30 Přednáška o cvičení a výživě

22:00 Večerka a noční klid (nepovinné)

Neděle:

7:04 Otužilecká procházka

7:19 Rozcvička – lehký výběh s protažením

8:00 Snídaně

9:30 Lehký výběh – ukázky témat běžeckých tréninků

12:30 Oběd

13:30 Zhodnocení a oficiální ukončení kempu

14:30 Relaxační výběh (procházka) do okolí, následně odjezd (pokoje jsou k dispozici do 17:00)

 

Změny programu soustředění vyhrazeny, zvláště s přihlédnutím k aktuálnímu počasí a momentální kondici účastníků.

Bankovní účet číslo 7456266001/5500.

Platby v hotovosti jsou možné v prodejně ACSPORT.CZ, Gorkého 40, 602 00 Brno

Variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRR

Splatnost: 7 dnů po přihlášení

  1. 31 a více dní před pobytem či kdykoliv z naší strany kvůli okolnostem znemožňujícím hladkou organizaci bude vráceno 100 % ceny.
  2. 22 – 30 dní před zahájením bude vráceno 50 % ceny.
  3. 4 – 21 dní před zahájením bude vráceno 10 % ceny.
  4. 0 – 3 dní před zahájením bude vráceno 0 % ceny.
  5. V případě rozhodnutí vlády ČR o zákazu pořádání akce či uzavření ubytovacího zařízení může být pobyt zrušen i 8 dní před začátkem, s vrácením 100% uhrazené částky. Nevztahuje se na osobní, individuální omezení, z jakýchkoliv příčin nebo osobní karantény.
  6. V případě zrušení pobytu 7 a méně dnů, před začátkem, z výše uvedeného důvodu (bod 5), Vám bude vrácena Vámi uhrazená částka, ponížena pouze o zálohu na ubytování. Věříme, že k tomu nedojde ale raději doporučujeme mít pro tuto variantu sjednané pojištění.

Připsání účastnického poplatku na na náš účet Vám následně potvrdíme. Nejpozději v týdnu před kempem dostanete na uvedené emailové adresy detailní informace. 

Po celou dobu kempu bude pořizována foto/video dokumentace. Po skončení Vám budou zaslány odkazy na stažení fotografií a videí.

Prosím vezměte na vědomí, že v případě prodlení platby může být Vaše místo nabídnuto jinému zájemci.

Zaplacením ceny kempu také potvrzujete, že se zúčastníte kempu na vlastní nebezpečí, budete jednat dle vlastního rozumu tak, aby nedošlo k jakékoliv újmě na zdraví ani na majetku.

Přihlášením souhlasíte s poskytnutím uvedených údajů, které využijeme jen na nezbytně nutnou dobu a za účelem hladké organizace ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).