Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

Sportovní kemp na Kořenci 2021

3. 12. – 5. 12. 2021

Od pátku do neděle strávíme víkend plný pohody, sportovních aktivit a relaxace. Budeme se věnovat pohybovým aktivitám – běhání, cvičení, protahování v teorii i praxi. V rámci pobytu se uvolníme na masážích, v sauně nebo při relaxaci u krbu. Ubytováni budeme v komfortním hotelovém komplexu golfového resortu Kořenec. Užijeme si naprostý a ničím nerušený  klid. Připravíme se společně na zimní sezónu a odpočineme si od předvánočního shonu.  Každý si může vybrat z množství aktivit, které jsme připravili. Tým našich zkušených trenérů a instruktorů vám poskytne konkrétní rady a doporučení přímo pro vás. Není důležité jestli chcete závodit či se jen občas proběhnout, jestli chcete změnit životní styl, zhubnout nebo třeba prostřednictvím sportu získat nové přátele. Budete si moci vybrat, které aktivity absolvujete a v jaké intenzitě.

Přijeďte si užít sportovní víkend na  Kořenci s BehejBrno.com!

Běžecká obuv na zpevněné cesty i do terénu, dostatek oblečení na celý den, nezapomeňte na možnost nepříznivého počasí. Sportovní oblečení a obuv do vnitřních prostor, kde bude probíhat cvičení.

Pátek:

od 14:00  – výběh do okolí, sauna, večeře, přednáška a diskuse na téma běh a všeobecná fyzická příprava

Sobota:

Začneme ranní procházkou a snídaní. Následuje výběh cca 5–15 km po okolí po lesních a zpevněných cestách. Po obědě cvičení a protažení, sauna, večeře, přednáška a diskuse o doplňkových cvičeních a výživě

Neděle:

Začneme ranní procházkou a snídaní. Výlet do okolí spojený s návštěvou rybníka Suchý 

Po obědě zhodnotíme kemp a projdeme se po okolí a ukážeme si místní zajímavosti.

Po čtvrté hodině odjezd (pokoje jsou k dispozici do 17:00).

Změny programu soustředění vyhrazeny, zvláště s přihlédnutím k aktuálnímu počasí a momentální kondici účastníků.

Bankovní účet číslo 7456266001/5500.

Platby v hotovosti jsou možné v prodejně ACSPORT.CZ, Gorkého 40, 602 00 Brno

Variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRR

Splatnost: 7 dnů po přihlášení

  1. 31 a více dní před pobytem či kdykoliv z naší strany kvůli okolnostem znemožňujícím hladkou organizaci bude vráceno 100 % ceny.
  2. 22 – 30 dní před zahájením bude vráceno 50 % ceny.
  3. 4 – 21 dní před zahájením bude vráceno 10 % ceny.
  4. 0 – 3 dní před zahájením bude vráceno 0 % ceny.
  5. V případě rozhodnutí vlády ČR o zákazu pořádání akce či uzavření ubytovacího zařízení může být pobyt zrušen i 8 dní před začátkem, s vrácením 100% uhrazené částky. Nevztahuje se na osobní, individuální omezení, z jakýchkoliv příčin nebo osobní karantény.
  6. V případě zrušení pobytu 7 a méně dnů, před začátkem, z výše uvedeného důvodu (bod 5), Vám bude vrácena Vámi uhrazená částka, ponížena pouze o zálohu na ubytování. Věříme, že k tomu nedojde ale raději doporučujeme mít pro tuto variantu sjednané pojištění.

Připsání účastnického poplatku na na náš účet Vám následně potvrdíme. Nejpozději v týdnu před kempem dostanete na uvedené emailové adresy detailní informace. 

Po celou dobu kempu bude pořizována foto/video dokumentace. Po skončení Vám budou zaslány odkazy na stažení fotografií a videí.

Prosím vezměte na vědomí, že v případě prodlení platby může být Vaše místo nabídnuto jinému zájemci.

Zaplacením ceny kempu také potvrzujete, že se zúčastníte kempu na vlastní nebezpečí, budete jednat dle vlastního rozumu tak, aby nedošlo k jakékoliv újmě na zdraví ani na majetku.

Přihlášením souhlasíte s poskytnutím uvedených údajů, které využijeme jen na nezbytně nutnou dobu a za účelem hladké organizace ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).