Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

CRAFT Brněnský půlmaraton | desítka 2020

Přidali jsme 5 km distanci! Pro všechny, kteří si chtějí užít atmosféru velkého závodu.

Sobota 15. 8. 2020.

Start hlavního závodu v 18:00 hodin

Předstartovní informace/Pre-race information

Trať

Trať Brněnského půlmaratonu povede okolím a areálem BVV

Start a cíl

Centrum závodu je na brněnském velodromu

Měření času

Elektronická čipová časomíra

Doplňkové závody

Desítka, štafetový běh, týmový běh. Charitativní běh pro Ranou péči a Běh pro radost.

Dětské běhy

Dětský minipůlmaraton a minidesítka

Kategorie

Běháte rádi pro radost? Aktivně závodíte? Chcete si zkusit zaběhnout půlmaratonskou trať?

Potom jste zde správně! Ověříte si svoji výkonnost na přesně změřené trati.

Ceny a odměny pro vítěze půlmaratonu

První tři místa v každé kategorii získají pohár a drobné věcné ceny.

Navíc první tři závodníci kategorie mužů a žen v absolutním pořadí vyhrávají finanční odměnu.

 • 1. místo 2.000 Kč
 • 2. místo 1.000 Kč
 • 3. místo 500 Kč

Kategorie – jednotlivci

 
 • JAM (junioři A) 15 – 17 let  (2005-2003)
 • JAŽ (juniorky A)  15 – 17 let  (2005-2003)
 • MA (muži A) 18 – 39 let  (2002-1981)
 • ŽA (ženy A) 18 – 34 let  (2002-1986)
 • MB (muži B) 40 – 49 let  (1980-1971)
 • ŽB (ženy B) 35 – 44 let  (1985-1976)
 • MC (muži C) 50 – 59 let  (1970-1961)
 • ŽC (ženy C) 45 – 54 let  (1975-1966)
 • MD (muži D) 60 – více let (1960 a starší)
 • ŽD (ženy D) 55 – více let (1965 a starší)

Jste závodník? Běháte rádi pro radost? Chcete si vyzkoušet zaběhnout deseti kilometrovou vzdálenost?

Potom jste zde správně! Dvě kola spolu s půlmaratonci vám připraví srovnání vaší výkonnosti. A příště už se třeba zúčastníte i půlmaratonu.

Ceny pro vítěze

První tři místa v celkovém pořadí bez rozdílů kategorií získají pohár a drobné věcné ceny.

Jste začátečník? Začal jste běhat pro radost? Chcete si vyzkoušet zaběhnout pětikilometrovou vzdálenost?

Potom jste zde správně! Jedno kolo spolu s půlmaratonci vám připraví srovnání vaší výkonnosti. A příště už se třeba zúčastníte i desítky nebo půlmaratonu.

Ceny pro vítěze

První tři místa v celkovém pořadí bez rozdílů kategorií získají pohár a drobné věcné ceny.

Dvou nebo čtyřčlenné štafety bez rozdílu kategorií. Studentské štafety mohou být složeny bez výjimky pouze ze studentů. Štafety se registrují do 10. 8. 2020 v samostatném formuláři. Určení pořadí běžců na jednotlivých úsecích je na rozhodnutí kapitána a pořadatelem nebude sledováno. Pro předávku proběhnou běžci společně cílovou páskou – předávající s přebírajícím. Klasifikace štafet je dána dle pořadí v cíli. Délka jednotlivých úseků je stejná. Úschova zavazadel je v místě startu na Velodromu.

Týmy se sestavují z již zaregistrovaných závodníků, kteří individuálně uhradili startovné. Každý člen týmu absolvuje celou trať. Do pořadí se započítávají výsledky nejlepších tří běžců týmu v cíli. Počet členů týmu není omezen, musí však mít minimálně 3 členy bez rozdílu kategorií.

Registrace a editace týmů končí 10. 8. 2020.

Otevřený dětský a juniorský běh na vzdálenost 2.109,50 m (1/10 půlmaratonu) a 1.054,75 m (1/10 desítky) centrem města Brna. Pro věkovou kategorii 11–14 let Minipůlmaraton (dva okruhy), pro 6 – 10 let je přichystána Minidesítka (jeden okruh). Mladší 6 let mohou běžet pouze Minidesítku se zletilým doprovodem.

 • Minipůlmaraton starší žáci, 14 –15 let
 • Minipůlmaraton mladší žáci, 11–13 let
 • Minidesítka hoši, 6 –10 let
 • Minipůlmaraton starší žákyně, 14 –15 let
 • Minipůlmaraton mladší žákyně, 11 –13 let
 • Minidesítka dívky, 6 –10 let
 • Děti s rodičovským doprovodem (společná kategorie dívky, hoši),  0 – 5 let

Co na vás čeká?

Trasa závodu a výškový profil

Startovné

Základní startovné do 13. 8. 2020– 700,00 Kč

Základní startovné na místě 14. až 15. 8. – 750,00 Kč

Základní startovné do 13. 8. 2020– 650,00 Kč

Základní startovné na místě 14. až 15. 8. – 700,00 Kč

Základní startovné, přihlášení do 13. 8. – 500,00 Kč

Základní startovné, přihlášení místě 14. až 15. 8. – 550,00 Kč

Studentské startovné, přihlášení do 13. 8. – 600,00 Kč

Studentské startovné, přihlášení místě 14. až 15. 8. – 700,00 Kč

Studentské startovné, přihlášení do 13. 8. – 600,00 Kč

Studentské startovné, přihlášení místě 14. až 15. 8. – 700,00 Kč

Studentské startovné, přihlášení do 13. 8. – 500,00 Kč

Studentské startovné, přihlášení místě 14. až 15. 8. – 550,00 Kč

Základní startovné, otevřený závod, přihlášení do 13. 8. – 2500 Kč

Startovné jednotné 100 Kč. Doprovod startovné neplatí

Informace o závodu

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze přihlášení a registrovaní závodníci, kteří se prezentovali a uhradili startovné v předepsané výši
 • Každý závodník musí mít na prsou viditelně umístěné startovní číslo (nikoliv na zádech) a rovněž čip musí být umístěn dle pokynů organizátora a to po celou dobu závodu
 • Čas je měřen od startovního výstřelu po proběhnutí cílem. Tento čas rozhoduje o konečném pořadí
 • Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat jakékoliv dopravní prostředky
 • Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat sluchátka, přehrávače hudby a podobná zařízení, která mají vliv na vnímání pokynů pořadatelů. Porušení tohoto pravidla může být důvodem k diskvalifikaci
 • Běžet mimo vyznačenou trať je zakázáno. Porušení tohoto pravidla je důvodem k diskvalifikaci
 • Závod se koná za každého počasí. Ředitel závodu má za závažných okolností právo závod zrušit či přerušit, a to s ohledem na zdraví závodníků
 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za svou dostatečnou fyzickou kondici a stav
 • Všichni účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost a startují na vlastní nebezpečí
 • Všichni závodníci jsou povinni respektovat nařízení a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku, způsobené účastí v závodě či jeho sledováním
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit registraci bez předchozího oznámení
 • Registrace je platná až po připsání částky na účet pořadatele. Nebude-li částka připsána na účet pořadatele do 3 dnů od provedení registrace, bude tato zrušena
 • Rozhodující pro výši startovného je den vytvoření registrace
 • Registrační poplatek (startovné) je nevratný v plné výši
 • Při osobní registraci musí být startovné uhrazeno hotově a v plné výši
 • Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné ve vybraných případech

Trať je na 100% zpevněném povrchu (asfalt, beton, městská dlažba), značení je po každém kilometru, profil rovinatý s minimálním převýšením. Jeden okruh měří 5262 metrů.

Plánek trasy:

Převýšení:

 • 16.00   Start STAREZ – SPORT Dětský minipůlmaraton | minidesítka – dětských a juniorských závodů na trati 1,05 a 2,1 km
 • 16.30    Start charitativního běhu – Minidesítka pro ranou péči.
 • 16.45    Vyhlášení dětských běhů
 • 17.30    Řazení závodníků hlavního závodu na start
 • 18.00   Společný start půlmaratonu, desítky pětky a štafet
 • 18.20    Předpokládaný doběh vítěze pětky
 • 18.35    Předpokládaný doběh vítěze desítky
 • 19.10    Předpokládaný doběh vítěze půlmaratonu
 • 20.15    Vyhlášení výsledků, dekorování vítězů jednotlivých kategorií
  V průběhu celého dne bude probíhat doprovodný program.

Je možná prostřednictvím registračního formuláře. Úhrada startovného musí být provedena pod zaslaným variabilním symbolem (přidělené ID) a specifickým symbolem 1218 na účet pořadatele č. 7456266001/5500, Raiffeisenbank a.s., nejpozději 3 dny po registraci, jinak bude zrušena.

Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ4655000000007456266001, SWIFT kód: RZBCCZPP. Způsob platby SHA (shared). Majitel účtu: MARATON Brno, Gorazdova 91/2, Brno. Posledním dnem pro registraci a zároveň platbu převodem je 15. 4. 2020. Do 11. 4. 2019 bude otevřena elektronická registrace s platbou pouze v hotovosti přímo na místě výdeje startovních tašek. Každý účastník je povinen zadat platný e-mail, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Po dokončení registrace doporučujeme zkontrolovat své údaje v seznamu přihlášených a případné reklamace řešit bezodkladně prostřednictvím e-mailové adresy info(@)BehejBrno.com.

Registrace jednotlivců je možná rovněž 17., 18. a 19. 4. 2020 v místě výdeje startovních tašek. Platba musí být provedena v hotovosti na místě v předepsané výši. Registrace štafet a týmů na místě již není možná. Startovné je nevratné, pořadatel umožňuje pouze přepis registrace na jiného účastníka, nejpozději však do 10. 8. 2020. Přepis je možný pouze jednou.

Hromadné registrace firem, klubů apod. jsou možné prostřednictvím tohoto formuláře. Po vyplnění jej zašlete na naši emailovou adresu info(@)behejbrno.com společně s fakturačními údaji. 

 1. Nový účastník se řádně zaregistruje ZDE.
 2. Po obdržení potvrzovacího mailu nám zašlete jeho ID a vaše ID
 3. Použijte mailovou adresu info@behejbrno.com
 4. Po přepisu obdržíte potvrzovací email.
 5. Zkontrolujte vše ve výpisu přihlášených ZDE.

Limitovaná série účastnického trička

Odneste si svůj zážitek z Craft Brněnského půlmaratonu v podobě limitované série účastnického trička. Dámský nebo pánský střih CRAFT si můžete objednat za 590 Kč/18 EUR. Objednávejte spolu s přihlášením na závod nebo na našem E-shopu ACsport.cz.  Platí pouze pro zaplacené registrace do 31. 7. 2020. 

Dámské tričko
Pánské tričko

CRAFT Brněnský půlmaraton | Brněnská desítka

Titulární partner:

Spolupořadatelé:

         

Hlavní mediální partner:

     

Závod se konal v roce 2020 za finanční podpory statutárního města Brna ve výši 230 000 Kč a pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Akci finančně podporuje Městská část Brno-střed. Záštitu poskytl její starosta Ing. Arch. Vojtěch Mencl. 

               

Ve spolupráci:

      

Další partneři:

 
    
    

Poháry a medaile navrhl a vyrobil atelier ORIGINAL JEŽEK, výrobce a dodavatel turistických píšťalek a keramických suvenýrů, sportovních a trofejních medailí a pohárů.

200 Kč/osoba

400 Kč/osoba/90 minut – skupina max. 3

900 Kč/osoba/60 minut – individuální