Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

CRAFT Brněnský půlmaraton | desítka 2020

Stejně jako vy i my jsme doufali, že vám nebudeme muset sdělit následující zprávu. Vzhledem k aktuální situaci přesouváme termín konání CRAFT Brněnský půlmaraton a brněnská desítka. Jakmile se bude blýskat na lepší časy zveřejníme datum závodu, případně jiný způsob řešení. Děkujeme vám za přízeň a budeme se na vás těšit na startu! 

Neděle 19. 4. 2020.

Start hlavního závodu v 11:00 hodin

Trať

Trať Brněnského půlmaratonu splňuje všechna kritéria požadovaná IAAF/AIMS

Start a cíl

V centru města Brna na náměstí Svobody.

Měření času

Elektronická čipová časomíra

Doplňkové závody

Desítka, štafetový běh, týmový běh. Charitativní běh pro Ranou péči a Běh pro radost.

Dětské běhy

Dětský minipůlmaraton a minidesítka

Kategorie

Běháte rádi pro radost? Aktivně závodíte? Chcete si zkusit zaběhnout půlmaratonskou trať?

Potom jste zde správně! Ověříte si svoji výkonnost na přesně změřené a certifikované trati.

Ceny a odměny pro vítěze půlmaratonu

První tři místa v každé kategorii získají pohár a věcné ceny.

Navíc první tři závodníci kategorie mužů a žen v absolutním pořadí vyhrávají finanční odměnu.

 • 1. místo 5.000 Kč
 • 2. místo 3.000 Kč
 • 3. místo 2.000 Kč
 • 4. místo 1.000 Kč
 • 5. místo 500 Kč

Kategorie – jednotlivci

 
 • JAM (junioři A) 15 – 17 let  (2005-2003)
 • JAŽ (juniorky A)  15 – 17 let  (2005-2003)
 • MA (muži A) 18 – 39 let  (2002-1981)
 • ŽA (ženy A) 18 – 34 let  (2002-1986)
 • MB (muži B) 40 – 49 let  (1980-1971)
 • ŽB (ženy B) 35 – 44 let  (1985-1976)
 • MC (muži C) 50 – 59 let  (1970-1961)
 • ŽC (ženy C) 45 – 54 let  (1975-1966)
 • MD (muži D) 60 – více let (1960 a starší)
 • ŽD (ženy D) 55 – více let (1965 a starší)

Jste závodník? Běháte rádi pro radost? Chcete si vyzkoušet zaběhnout deseti kilometrovou vzdálenost?

Potom jste zde správně! Jedno kolo spolu s půlmaratonci vám připraví srovnání vaší výkonnosti. A příště už se třeba zúčastníte i půlmaratonu.

Ceny pro vítěze

První tři místa v celkovém pořadí bez rozdílů kategorií získají pohár a věcné ceny.

Dvou nebo čtyřčlenné štafety bez rozdílu kategorií. Studentské štafety mohou být složeny bez výjimky pouze ze studentů. Štafety se registrují od 1. 11. 2019 do 15. 4. 2020 v samostatném formuláři. Určení pořadí běžců na jednotlivých úsecích je na rozhodnutí kapitána a pořadatelem nebude sledováno. Pro předávku je vyčleněn speciálně označený prostor. Zde si členové štafety předají úsek dotykem ruky. Klasifikace štafet je dána dle pořadí v cíli. Délka jednotlivých úseků je rozdílná (1. úsek 4 km, 2. úsek 6,5 km, 3. úsek 4 km, 4. úsek 6,5 km). Na předávce (Velodrom) bude k dispozici občerstvení, toalety a místo pro převlečení. Doprava na místo předávky je individuální, vzhledem k dopravním omezením je nejrychlejším způsobem přesun pěšky po vlastní ose. Úschova zavazadel v místě předávky (Velodrom) je možná stejným způsobem jako v místě startu.

Týmy se sestavují z již zaregistrovaných závodníků, kteří individuálně uhradili startovné. Každý člen týmu absolvuje celou trať. Do pořadí se započítávají výsledky nejlepších tří běžců týmu v cíli. Počet členů týmu není omezen, musí však mít minimálně 3 členy bez rozdílu kategorií.

Registrace a editace týmů začíná 15. 3. 2020 a končí 16. 4. 2020.

Otevřený dětský a juniorský běh na vzdálenost 2.109,50 m (1/10 půlmaratonu) a 1.054,75 m (1/10 desítky) centrem města Brna. Pro věkovou kategorii 11–14 let Minipůlmaraton (dva okruhy), pro 6 – 10 let je přichystána Minidesítka (jeden okruh). Mladší 6 let mohou běžet pouze Minidesítku se zletilým doprovodem.

 • Minipůlmaraton starší žáci, 14 –15 let
 • Minipůlmaraton mladší žáci, 11–13 let
 • Minidesítka hoši, 6 –10 let
 • Minipůlmaraton starší žákyně, 14 –15 let
 • Minipůlmaraton mladší žákyně, 11 –13 let
 • Minidesítka dívky, 6 –10 let
 • Děti s rodičovským doprovodem (společná kategorie dívky, hoši),  0 – 5 let

Otevřený pro všechny, kteří si zatím netroufají na delší distance ale chtějí zažít atmosféru velkého závodu. Běží se na vzdálenost 2.109,50 m (1/10 půlmaratonu). Nejsou rozlišovány kategorie. Odstartuje společně s charitativním během pro Ranou péči.

Co na vás čeká?

Trasa závodu

Startovné

Základní startovné, přihlášení do 31. 10. – 550,00 Kč, (23 Eur)

Základní startovné, přihlášení do 31. 12. – 600,00 Kč, (25 Eur)

Základní startovné, přihlášení do 31. 3. – 700,00 Kč, (29 Eur)

Základní startovné, přihlášení 16. 4. – 900,00 Kč, (37 Eur)

Základní startovné na místě 17. až 19. 4. – 990,00 Kč, (40 Eur)

Základní startovné, přihlášení do 31. 10. – 550,00 Kč, (23 Eur)

Základní startovné, přihlášení do 31. 12. – 600,00 Kč, (25 Eur)

Základní startovné, přihlášení do 31. 3. – 650,00 Kč, (28 Eur)

Základní startovné, přihlášení 16. 4. – 750,00 Kč, (31 Eur)

Základní startovné, přihlášení místě 17. až 19. 4. – 900,00 Kč, (37 Eur)

Studentské startovné, přihlášení do 31. 10. – 500,00 Kč,  (20 Eur)

Studentské startovné, přihlášení do 31. 12. – 550,00 Kč, (23 Eur)

Studentské startovné, přihlášení do 31. 3. – 600,00 Kč, (25 Eur)

Studentské startovné, přihlášení do 16. 4. – 700,00 Kč, (29 Eur)

Studentské startovné, přihlášení místě 17. až 19. 4. – 800,00 Kč, (33 Eur)

Studentské startovné, přihlášení do 31. 10. – 500,00 Kč, (20 Eur)

Studentské startovné, přihlášení do 31. 12. – 550,00 Kč, (23 Eur)

Studentské startovné, přihlášení do 31. 3. – 600,00 Kč, (25 Eur)

Studentské startovné, přihlášení 16. 4. – 700,00 Kč, (29 Eur)

Studentské startovné, přihlášení místě 17. až 19. 4. – 800,00 Kč, (33 Eur)

Základní startovné, otevřený závod, přihlášení do 31. 12. – 2000 Kč,  (83 Eur)

Základní startovné, otevřený závod, přihlášení do 31. 3. – 2500 Kč, (104 Eur(

Základní startovné, otevřený závod, přihlášení do 16. 4. – 2900 Kč, (120 Eur)

Studentské štafety, přihlášení do 31. 12. – 1200 Kč, (50 Eur)

Studentské štafety, přihlášení do 31. 3. – 1700 Kč, (71 Eur)

Studentské štafety, přihlášení do 16. 4. – 2200 Kč, (92 Eur)

Startovné pro přihlášené předem 200 Kč, na místě 250 Kč

Startovné jednotné 100 Kč. Doprovod startovné neplatí

Informace o závodu

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze přihlášení a registrovaní závodníci, kteří se prezentovali a uhradili startovné v předepsané výši
 • Každý závodník musí mít na prsou viditelně umístěné startovní číslo (nikoliv na zádech) a rovněž čip musí být umístěn dle pokynů organizátora a to po celou dobu závodu
 • Čas je měřen od startovního výstřelu po proběhnutí cílem. Tento čas rozhoduje o konečném pořadí
 • Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat jakékoliv dopravní prostředky
 • Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat sluchátka, přehrávače hudby a podobná zařízení, která mají vliv na vnímání pokynů pořadatelů. Porušení tohoto pravidla může být důvodem k diskvalifikaci
 • Běžet mimo vyznačenou trať je zakázáno. Porušení tohoto pravidla je důvodem k diskvalifikaci
 • Závod se koná za každého počasí. Ředitel závodu má za závažných okolností právo závod zrušit či přerušit, a to s ohledem na zdraví závodníků
 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za svou dostatečnou fyzickou kondici a stav
 • Všichni účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost a startují na vlastní nebezpečí
 • Všichni závodníci jsou povinni respektovat nařízení a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku, způsobené účastí v závodě či jeho sledováním
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit registraci bez předchozího oznámení
 • Registrace je platná až po připsání částky na účet pořadatele. Nebude-li částka připsána na účet pořadatele do 3 dnů od provedení registrace, bude tato zrušena
 • Rozhodující pro výši startovného je den vytvoření registrace
 • Registrační poplatek (startovné) je nevratný v plné výši
 • Při osobní registraci musí být startovné uhrazeno hotově a v plné výši
 • Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné ve vybraných případech

Trať je na 100% zpevněném povrchu (asfalt, beton, městská dlažba), značení je po každém kilometru, profil rovinatý s minimálním převýšením. Závodníci na trati desítky (10,5 km) absolvují jeden okruh, závodníci na trati půlmaratonu absolvují okruhy dva. Délka dvou kol odpovídá délce půlmaratonu, tj. 21 097,5 metrů a běžcům nabízí jedinečnou šanci proběhnout se místy, kudy to za normálních okolností jde jen velmi stěží.Trať Brněnského půlmaratonu splňuje všechna kritéria požadovaná IAAF/AIMS pro měření tratí na silnici ve smyslu schválené metodiky  (The Measurement Of Road Race Courses, 2004) a pravidel atletiky (pravidlo č. 240 Závody na silnici).

Start i cíl se nachází v centru Brna na náměstí Svobody. Odtud se běžci vydávají vstříc trati závodu. Ze startu se závodní pole rozeběhne mírně z kopce pěší zónou Masarykovy ulice a pokračovat bude po ulici Nádražní a Nové Sady až k hale Rondo.

Podél řeky Svratky ulicí Poříčí se závodníci dostanou až k areálu BVV a následně k Velodromu (brněnským známý jako „Favál“). A tady je čeká něco, co jim nenabídne asi žádný jiný podobný závod. Absolvují celý jeden okruh po povrchu, který jinak brázdí jen galusky dráhových speciálů. Na Velodromu je připravena první občerstvovací stanice. Voda, iontové nápoje, ovoce atd.

Vzápětí následuje další dlouhý úsek podél areálu BVV a běžci se dostanou k bráně číslo 7, kde začíná část závodu areálem výstaviště. Po vyběhnutí bránou číslo 10 a po zdolání krátkého stoupání se provléknou kolejovou smyčkou u tramvajového depa. Výstaviště budou mít po pravé ruce v dlouhém rovném úseku, vedoucím ulicí Hlinky až k hlavnímu vchodu a nádvoří výstaviště. Tam je připravena druhá občerstvovací stanice pouze s pitným režimem.

Dále se trať u hotelu Voroněž napojuje na již známou trasu. V jejím protisměru se běžci dostávají zpět na  náměstí Svobody, kde je mohou povzbudit přítomní diváci. Do cíle se však dostanou až po otočce na Rašínově ulici, po které je čeká již jen 150 metrů dlouhá rovinka do cíle na náměstí Svobody.

A pro ty, kteří běží celý půlmaraton, ještě jedno kolo…

Trasa kilometr po kilometru – 1. kolo

Start – Náměstí Svobody.

1 km – Ul. Nové Sady, v křižovatce s ul. Soukenická, u sloupu veřejného osvětlení č. 12 – 99

2 km – Poříčí č. 11/9 (MU – Pedagogická fakulta), proti dopravní značce „Přechod pro chodce“

3 km – Ul. Křížkovského, železniční kolej u brány č. 3

4 km – Ul. Bauerova, u Ústavu sportovní medicíny, proti pravé hraně vjezdu do objektu, značeno na zídce

5 km – Spojovací cesta mezi pavilonem Z a bránou č. 10, značeno na betonové zdi vlevo

6 km – Cyklostezka v ul. Hlinky, proti sloupku tramvajové zastávky Lipová směr do centra, značeno na sloupku veřejného osvětlení č. TSB 0282-081

7 km – Volný prostor před hlavním vchodem (brána  č. 1), proti zastávce autobusu č. 82 za sousoším

8 km – Ul. Poříčí, před budovou VUT Brno před křižovatkou s ul. Křížová – Vídeňská, značeno na zdi vlevo

9 km – Ul. Nové Sady 32, proti 1. oknu zleva

10 km – Ul. Masarykova, proti vchodu ke Staré radnici

OBRÁTKA – Ul. Rašínova, roh s ul. Jakubská, u budovy ZŠ a MŠ, značeno na sloupku před školou

Cíl – Cílový oblouk, cca 150 metrů od obrátky (10,547 m)

Stejná trasa 2. kolo

CÍL – 21,095 km – nám. Svobody, cílový oblouk 

9.30      start dětských a juniorských závodů na trati minidesítka | minipůlmaraton
10.00    start “ACSPORT.cz běhu pro radost!” na vzdálenost 2,1 km a charitativního běhu centrem Brna – Minidesítka pro ranou péči.
10.30    řazení závodníků hlavního závodu na start
11.00    společný start půlmaratonu, desítky a štafet
11.35    předpokládaný doběh vítěze závodu na 10,5 km
12.10    předpokládaný doběh vítěze půlmaratonu
13.30    vyhlášení výsledků, dekorování vítězů jednotlivých kategorií
V průběhu celého dne bude probíhat doprovodný program.

Je možná prostřednictvím registračního formuláře. Úhrada startovného musí být provedena pod zaslaným variabilním symbolem (přidělené ID) a specifickým symbolem 1218 na účet pořadatele č. 7456266001/5500, Raiffeisenbank a.s., nejpozději 3 dny po registraci, jinak bude zrušena.

Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ4655000000007456266001, SWIFT kód: RZBCCZPP. Způsob platby SHA (shared). Majitel účtu: MARATON Brno, Gorazdova 91/2, Brno. Posledním dnem pro registraci a zároveň platbu převodem je 15. 4. 2020. Do 11. 4. 2019 bude otevřena elektronická registrace s platbou pouze v hotovosti přímo na místě výdeje startovních tašek. Každý účastník je povinen zadat platný e-mail, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Po dokončení registrace doporučujeme zkontrolovat své údaje v seznamu přihlášených a případné reklamace řešit bezodkladně prostřednictvím e-mailové adresy info(@)BehejBrno.com.

Registrace jednotlivců je možná rovněž 17., 18. a 19. 4. 2020 v místě výdeje startovních tašek. Platba musí být provedena v hotovosti na místě v předepsané výši. Registrace štafet a týmů na místě již není možná. Startovné je nevratné, pořadatel umožňuje pouze přepis registrace na jiného účastníka, nejpozději však do 10. 4. 2020. Přepis je možný pouze jednou.

Hromadné registrace firem, klubů apod. jsou možné prostřednictvím tohoto formuláře. Po vyplnění jej zašlete na naši emailovou adresu info(@)behejbrno.com společně s fakturačními údaji. 

 1. Nový účastník se řádně zaregistruje ZDE.
 2. Po obdržení potvrzovacího mailu nám zašlete jeho ID a vaše ID
 3. Použijte mailovou adresu info@behejbrno.com
 4. Po přepisu obdržíte potvrzovací email.
 5. Zkontrolujte vše ve výpisu přihlášených ZDE.

Limitovaná série účastnického trička

Odneste si svůj zážitek z Craft Brněnského půlmaratonu v podobě limitované série účastnického trička. Dámský nebo pánský střih CRAFT si můžete objednat za 590 Kč/18 EUR. Objednávejte spolu s přihlášením na závod nebo na našem E-shopu ACsport.cz.  Platí pouze pro zaplacené registrace do 31. 3. 2020. 

Dámské tričko
Pánské tričko