Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

Minidesítka pro ranou péči

Raná péče je bezplatná sociální služba, která už bezmála 30 let pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do sedmi let. Poradkyně rané jezdí do rodin domů na pravidelné návštěvy. Stimulují zrak a celkový vývoj dětí a všestranně pomáhají rodičům zvládnout nelehkou životní situaci co nejlépe.

Pomozte i Vy! Zúčastněte se nesoutěžního charitativního běhu „Minidesítka pro ranou péči“. Startovné je dobrovolné a můžete je uhradit na místě před startem běhu. Výtěžek získá Středisko rané péče Brno, které podporuje 150 rodin s dětmi s postižením.

 

Kontakty:

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Nerudova 7, 602 00 Brno
Tel.: 541 236 743, 777 234 034
e-mail: brno@ranapece.cz

www.ranapece.cz/brno

 

Charitativní běh se koná v rámci Brněnského půlmaratonu

Termín: neděle 14. 4. 2019 v 10.00 hod.

Start a cíl: Rašínova ulice, Brno

Nesoutěžní běh na vzdálenost 1.054,75 m (1/10 desítky) centrem Brna.

Celý příspěvek, který věnujete při registraci na CRAFT Brněnský půlmaraton/Desítku poputuje přímo na podporu organizace Středisko rané péče Brno. Můžete přispět 50 nebo 100 korunami.

 

Naše poslání – Společnost pro ranou péči SPRP, z.s.

„Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.“

 

Jak pomáháme

Naší hlavní činností jsou terénní služby pro rodiny v jejich přirozeném prostředí – jezdíme do rodin domů na pravidelné konzultace. Pracujeme přímo s dítětem, doporučujeme vhodné pomůcky a ukazujeme rodičům, jak si správně s dětmi hrát, aby je rozvíjeli. Nasloucháme rodičům a podporujeme je v nelehké životní situaci. Kromě konzultací v rodině poskytujeme tyto další služby: doprovázíme rodinu na jednání u lékařů, na úřady a do předškolního zařízení, zapůjčujeme vhodné pomůcky a hračky, zprostředkujeme kontakty na další odborníky nebo na další rodiny v obdobné situaci apod.

Naším cílem je také umožnit našim klientským rodinám společná setkávání a zapojit je do běžného života v jejich regionu. Pořádáme pravidelná setkání – kluby rodičů, kde mají rodiny možnost sdílet své zážitky a zkušenosti.

 

Středisko rané péče děkuje běžcům za podporu: Test TELLER už pomáhá vyšetřit děti s postižením zraku

Sociální služba Středisko rané péče Brno, která podporuje rodiny s dětmi s postižením zraku, spolupracuje s BehejBrno.com už třetím rokem. Organizátoři a účastníci závodů přispěli na pomoc těmto rodinám celkem už 47 730 Kč, a za to velmi děkujeme.

Na závodu Bike & Run Festival v září 2018 jsme vyhlásili sbírku na patentovaný test TELLER pro vyšetření zraku, který nám pomůže s dětmi správně cvičit. Všechny děti z rodin, ke kterým dlouhodobě jezdíme, podstoupí na začátku služby tzv. funkční vyšetření zraku. Tím se zjistí, jak reálně používají zrak v běžném životě – při orientaci v prostoru, při hře a ostatních činnostech. Certifikovaný test TELLER umožňuje díky „kukátku“ v každé desce nejpokrokovější způsob vyšetření a je velmi univerzální – pro děti menší i větší, pro děti s různými zrakovými vadami a s jakýmikoliv specifickými potřebami. Výsledkem vyšetření je informace, jak dítě reálně vidí. S ohledem na to ve spolupráci s rodiči připravíme plán, jak s dítětem budeme pracovat. Navrhneme různé způsoby cvičení, tzv. stimulace zraku, která mu pomůže zlepšit vidění. A to má pak velký vliv na jeho soběstačnost, samostatnost a celkové možnosti v dalším životě. Na začátku tohoto procesu hraje důležitou roli právě test TELLER.

Vzhledem k tomu, že jde o patentovaný výrobek, není test levná záležitost: pořídili jsme jej od ověřeného dodavatele ze zahraničí za 127 750 Kč. Velmi děkujeme všem účastníkům závodu, kteří při registraci na Bike & Run Festival na sbírku přispěli a zvláště běžci Pavlu Holcovi, který se v náš prospěch vzdal finanční prémie 2 000 Kč. Raná péče tak získala celkem 9 550 Kč, který jsme použili právě na nákup testu TELLER.

Děkujeme organizátorům z BehejBrno.com, že nám sbírku umožnili a těšíme se na další akce.