Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

Minidesítka pro ranou péči

Charitativní běh se koná v rámci Brněnského půlmaratonu

Termín: neděle 18. 4. 2021 v 10.00 hod.

Start a cíl: Velodrom, Brno

Raná péče je pro rodiny bezplatná, ale to neznamená, že nic nestojí. Také Vy ji můžete podpořit: Zúčastněte se nesoutěžního charitativního běhu pro ranou péči. Startovné je dobrovolné a můžete je uhradit na místě před startem běhu. Výtěžek získá brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči, Brno, která podporuje 170 rodin s dětmi s postiženímNesoutěžní běh na vzdálenost 1.054,75 m (1/10 desítky) centrem Brna.

Celý příspěvek, který věnujete při registraci na CRAFT Brněnský půlmaraton/Desítku poputuje přímo na podporu organizace Společnost pro ranou péči. Můžete přispět 50 nebo 100 korunami.

Společnost pro ranou péči děkuje běžcům za dlouhodobou podporu

Raná péče spolupracuje s organizátory závodů z BehejBrno.com už od roku 2017 a za tu dobu jsme se připojili k několika běžeckým závodům. V rámci závodů pořádáme symbolické nesoutěžní běhy pro ranou péči s cílem upozornit na tuto bezplatnou pomoc pro rodiny vychovávající doma děti s postižením. Účastníci běhů mohou na ranou péči přispět na místě do sbírkové pokladničky dobrovolným startovným. Do běhů se zapojují jak zaměstnanci, příznivci a klienti rané péče, tak i závodící běžci.

Právě také účastníci hlavních závodů přispívají opakovaně na ranou péči dobrovolným příspěvkem 50 nebo 100 Kč při registraci na závod. Od roku 2017 do roku 2020 tak raná péče ze všech drobných darů získala už celkem přes 185 000 Kč! Tyto prostředky jí postupně pomohly získat drahé patentované testy, zakoupit speciální pomůcky pro zrakovou stimulaci dětí, zorganizovat pobyt pro klientské rodiny a v neposlední řadě také přispěly na koupi auta na cesty do rodin, které je pro ranou péči jako pro terénní službu zásadní potřebou.

Příběh Ondry

Jedním z dětí v rané péči je Ondra, usměvavý pětiletý kluk, kterého baví zpívat a tancovat. Rád jezdí na výlety a miluje koupání všeho druhu. Ondrův život a život celé rodiny však velmi ovlivňuje jeho zdravotní postižení. Ondra má diagnostikovanou epilepsii, konkrétně Westův syndrom. Mezi další potíže se řadí těžká centrální poruchu zraku, porucha pozornosti a porucha řeči, postupem času se přidružila i porucha autistického spektra. V důsledku nepříznivých diagnóz je jeho vývoj celkově opožděný. Má za sebou i pobyty v nemocnici, rodiče se stále potýkají s nejistotou a obavami.

Ondra se vždy těší na návštěvy poradkyně rané péče a na speciální hračky, ke kterým by se jinak nedostal. Líbí se mu třeba bublinkový válec, kde Ondra vnímá především vibrace a odlesk světla na hladině vody. Jeho maminka je zase ráda, že získá plno nápadů, jak Ondrovi stimulovat zrak a jak ho celkově rozvíjet. Může si také s poradkyní popovídat a podělit se o své obavy a starosti.

Společnost pro ranou péči děkuje spolku Maraton Brno za dlouhodobou spolupráci, která nám umožňuje dál dojíždět domů za Ondrou a dalšími 170 dětmi. Těšíme se na další společné akce!

Společnost pro ranou péči už 30 let pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do sedmi let. Poradkyně rané péče jezdí do rodin domů na pravidelné návštěvy. Pracují jak s dětmi, tak i s rodiči, kterým ukazují, jak mohou stimulovat zrak dětí a jejich celkový vývoj, a všestranně pomáhají rodičům zvládnout nelehkou životní situaci co nejlépe.

Kontakty:

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
Uzbecká 32, 625 00 Brno
Tel.: 541 236 743, 777 234 034
e-mail: brno@ranapece.cz

www.ranapece.cz/brno