Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

PREFA Brněnská 25

Neděle 20. října 2024, start v 11:00,

Inline dráha u Olympia Centrum Brno

Předstartovní informace

56. ročník Travelking Brněnské 25 odstartuje společným startem všech kategorií v neděli 15. října v 11 hodin.

Prosím věnujte zvýšenou pozornost předpovědi počasí a přizpůsobte tomu svůj pitný režim a oblečení. Na startu by měla být příjemná běžecká teplota 10–12 stupňů. Poběžíte po asfaltových a zpevněných cestách. Závod na 25 km je tříkolový. 8 km a 16 km jsou jedno případně dvě kola.

Vyzvednutí startovních čísel bude probíhat:

 • V pátek 13. října od 10:30 do 17:30 hodin v Běžecké speciálce na ulici Gorkého 40, Brno
 • V neděli 15. října od 9:00 do 10:30 hodin v místě startu, Olympia park, Modřice

Pokud se bude chtít někdo z vašich přátel ještě přihlásit, může na těchto místech. V prostoru startu a cíle si můžete také uschovat nezbytně nutná zavazadla či oblečení.

Zkontrolujte si svoji registraci: JEDNOTLIVCI – ŠTAFETY. Nenechávejte, prosím, vyzvednutí startovního čísla na poslední chvíli!

Start a cíl závodu je v 11:00 na Inline dráze za obchodním centrem Olympia. S trasou se můžete seznámit prostřednictvím naší video reportáže nebo fotodokumentu s komentářem. Mapka tratě s vyznačným směrem běhu je na našem webu.

Z důvodu bezpečnosti své i ostatních běžců nepoužívejte přehrávače a sluchátka! Vnímejte všemi smysly podzimní přírodu!

K dispozici je dostatek parkovacích míst v těsné blízkosti startu – příjezd autem. Na start se dostanete i veřejnou dopravou zdarma směr Olympia centrum.

Na trati vás čeká občerstvovací stanice na obrátce v Chrlicích u biotopu a v prostoru startu a cíle. Po doběhu do cíle budete vás čeká občerstvení – ovoce, koláče a pití. Prosíme Vás abyste neodhazovali odpadky mimo místa k tomu určená.

Vaši rodinní příslušníci, známí a kamarádi vás budou moci sledovat v přímém přenosu na webu TVCOM. Nebo je vezměte s sebou a po závodě si můžete v Olympia centru společně prohlédnout nabídku na blížící se vánoční svátky. Nebo jen tak posedět v některé z kaváren.

Užijme si radost z pohybu a zanechme po sobě okolí v lepším stavu než před závodem!

Všichni účastníci obdrží po doběhu originální pamětní medaili. Startovní čísla se nevrací.

Těšíme se na vás!

Tým BehejBrno.com


Pre Race Information

Dear runners,

the 56th edition of Travelking Brněnská 25 will start with all of categories on Sunday, October 15 at 11 a.m. Please pay close attention to the weather forecast and adjust your drinking regime and clothing accordingly. At the start, there should be a pleasant running temperature of 10-12 degrees.

You will run on asphalt and paved roads. The 25 km race is a three-lap race. 8 km and 16 km are one or two rounds.

Pick up the start numbers will take place:

 • On Friday, October 13 from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. at the Running Special Shop at Gorkého 40, Brno
 • On Sunday, October 15, from 9:00 a.m. to 10:30 a.m. at the starting point, Olympia park, Modřice

If any of your friends still want to sign up, they can do so at these places.

You can also store essential luggage or clothing in the start and finish area.

Check your registration: INDIVIDUALSRELAYS.

Please do not leave the collection of the start number to the last minute!

The start and finish of the race is at 11:00 a.m. on the Inline track behind the Olympia shopping center. You can get acquainted with the route through our video report or photo documentary with commentary. A map of the course with a marked direction of running is on our website.  For the safety of yourself and other runners, do not use players and headphones! Feel autumn nature with all your senses! 

There are plenty of parking spaces in close proximity to the start – arrival by car. You can also get to the start by free public transport in the direction of Olympia centrum.

On the track, there is a refreshment station at the turnaround in Chrlice at the biotope and in the start and finish area. After reaching the finish line, refreshments await you – fruit, cakes and drinks. We kindly ask you not to throw rubbish outside the designated areas. 

Your family members, acquaintances and friends will be able to watch you live on the TVCOM website. Or take them with you and after the race you can look at the offer for the upcoming Christmas holidays together at the Olympia Centre. Or just sit in one of the cafes. 

Let’s enjoy the joy of movement and leave our surroundings in better condition than before the race! 

All participants will receive an original commemorative medal after the race. Bib numbers are not returned. 

We look forward to seeing you! 

Team BehejBrno.com

Neděle 20. října 2024, start v 11:00,

Inline dráha u Olympia Centrum Brno

Kudy se poběží?

 

100% zpevněný povrch. Profil rovinatý bez výrazného převýšení. Závodníci na trati 25 km absolvují tři okruhy.

Start a cíl je v Olympia parku u lanového centra (Inline dráha).

Proč běžet?

Zdraví

Přijďte si pro dávku endorfinů a udělejte něco pro své tělo.

Výsledek

Překonejte sami sebe i ostatní. Poměřte své síly s desítkami dalších běžců.

Společně

Vezměte partnery nebo kamarády a rozložte své síly ve štafetě.

Historie

Závod s bohatou historií. Poběžte s námi a zapište se do historie.

Program

11.00 společný start všech závodů muži/ženy V Olympia parku

12.40 předpokládaný doběh vítěze závodu na 25 km

14:00 předpokládaný čas vyhlášení vítězů

Vyhlášení: V prostoru startu a cíle ihned po doběhu prvních tří závodníků/závodnic v kategoriích

Startovné

Do 31. 12. 2023

Brněnská 25…………….600 Kč

Rámcové závody ……..500 Kč

Štafety……………………..900 Kč

Do 30. 6. 2024

Brněnská 25……………..700 Kč

Rámcové závody……….600 Kč

Štafety……………………..1000 Kč

Do 14. 10. 2024

Brněnská 25……………..800 Kč

Rámcové závody……….700 Kč

Štafety……………………..1200 Kč

Od 15. 10. 2024 a na místě

Brněnská 25……………..900 Kč

Rámcové závody……….800 Kč

Štafety……………………..1300 Kč

Propozice

Propozice a pravidla běžeckého závodu Brněnská 25

Termín: neděle 20. října 2024, start v 11:00

 • Délka tratě: Hlavní závod na 25 km.
 • Rámcové závody na 8 km, 16 km

Popis tratě: 100% zpevněný povrch, profil rovinatý s minimálním převýšením.

Závodníci na trati 25 km absolvují tři stejně dlouhé okruhy.
Časový limit: 4 hod.

Změna délky tratě v průběhu závodu není možná.

Občerstvení: Pro závodníky jsou na trati v každém okruhu dvě občerstvovací stanice – voda a iontový nápoj, v prostoru startu a cíle. Každý závodník obdrží občerstvení i po doběhu v cílovém prostoru (ovoce a koláče).

Kategorie:

Brněnská 25:
• Muži absolutní pořadí – bez věkových kategorií
• Ženy absolutní pořadí – bez věkových kategorií

 • MA (muži A) 18 – 39 let
 • ŽA (ženy A) 18 – 34 let
 • MB (muži B) 40 – 49 let
 • ŽB (ženy B) 35 – 44 let
 • MC (muži C) 50 – 59 let
 • ŽC (ženy C) 45 – 54 let
 • MD (muži D) 60 – více let
 • ŽD (ženy D) 55 – více let

Speciální ocenění obdrží všichni účastníci kategorie muži 70+ a ženy 65+

Rámcové závody 8 km a 16 km:
• Muži absolutní pořadí – bez věkových kategorií.
• Ženy absolutní pořadí – bez věkových kategorií.
———————————————-
 Ceny:

 • První tři muži absolutní pořadí B25 – bez věkových kategorií a ženy absolutní pořadí B25 – bez věkových kategorií obdrží peněžní prémie – 1 000,- | 500,- | 300,- Kč.
  • První tři v každé vypsané kategorii získají pamětní plaketu a drobné věcné ceny.
  • Každý účastník obdrží originální pamětní medaili.
  ———————————————
  Program:

11.00 společný start všech závodů muži/ženy
12.25 předpokládaný doběh vítěze závodu na 25 km
13:30 předpokládaný čas vyhlášení vítězů

Vyhlášení:

V prostoru startu a cíle ihned po doběhu prvních tří závodníků/závodnic ve všech kategoriích.

Startovné závodu zahrnuje občerstvení na trati, občerstvení po doběhu, chipové měření času, startovní číslo, originální pamětní medaili a další služby pořadatele.

Je možná prostřednictvím registračního formuláře. Pro úhradu startovného doporučujeme on-line platební bránu. V případě bankovního převodu musí být platba provedena pod zaslaným variabilním symbolem (přidělené ID) a specifickým symbolem 1224 na účet pořadatele č. 7456266001/5500, Raiffeisenbank a.s., nejpozději 3 dny po registraci, jinak bude zrušena.  Startovné je nevratné.

Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ4655000000007456266001, SWIFT kód: RZBCCZPP. Způsob platby SHA (shared). Majitel účtu: MARATON Brno, Gorazdova 91/2, Brno. Posledním dnem pro registraci a zároveň platbu převodem je 18. 10. 2024. Do 18. 10. 2024 bude otevřena elektronická registrace s platbou pouze v hotovosti přímo na místě výdeje startovních tašek. Každý účastník je povinen zadat platný e-mail, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Po dokončení registrace doporučujeme zkontrolovat své údaje v seznamu přihlášených a případné reklamace řešit bezodkladně prostřednictvím e-mailové adresy info(@)BehejBrno.com.

Registrace jednotlivců je možná rovněž 20. 10. 2024 v místě startu. Registrace bude ukončena v 10:30 – 30 minut před startem závodu. Platba musí být provedena v hotovosti na místě v předepsané výši. 

 1. Nový účastník se řádně zaregistruje ZDE.
 2. Po obdržení potvrzovacího mailu nám zašlete jeho ID a vaše ID
 3. Použijte mailovou adresu info@behejbrno.com
 4. Po přepisu obdržíte potvrzovací email.
 5. Zkontrolujte vše ve výpisu přihlášených ZDE.

(děkujeme panu Jiřímu Šmitákovi, autorovi textu)

Zakládající pořadatel Brněnské pětadvacítky TJ Sokol Žabovřesky ji uspořádal v letech 1967–2006 s výjimkou roku 1968, kdy se závod v důsledku okupace naší země Sovětskou armádou nekonal. Místo startu a cíle bylo na hřišti Pod lesem a trať vedla po silnici přes Komín, Kníničky, Rozdrojovice do Jinačovic, kde byla obrátka, a stejnou cestou se vytrvalci vraceli zpět do cíle.

Premiérového ročníku se 29. října 1967 zúčastnilo 23 vytrvalců. Na obtížné kopcovité trati s výškovým rozdílem 115 metrů a celkovým součtem stoupání 290 metrů si nejlépe vedl maratonec Spartaku 1. brněnská Zdeněk Nečas, který dosáhl cíle v čase 1:27:08,8.

Ve druhém ročníku závodu startovalo 39 běžců, vítěz Adam Košťál z Dukly Banská Bystrica překonal traťový rekord téměř o tři minuty (1:24:10,2), prvenství v 3. ročníku si vybojoval reprezentant a pozdější národní trenér našich maratonců Bohdan Müller s traťovém rekordu 1:22:32,8 v konkurenci 61 vytrvalců. Pětadvacítka, výborně organizovaná svým zakladatelem a ředitelem Františkem Bartákem, získávala stále více na popularitě, což se odrazilo nejen v počtu, ale i v kvalitě startovního pole.

V jubilejním 10. ročníku 17. září 1977 se na startovní čáře sešel rekordní počet 171 běžců, a to nejen z celé naší tehdejší republiky, ale i téměř tři desítky přijely ze zahraničí. Raritou byla účast sedmi vytrvalců až z Řecka. 30letý vítěz Miroslav Jura (ZVL Žilina) dosáhl vynikajícího času 1:20:30, který už nikdo nikdy nepřekonal. A nebyl jediným vítězem tohoto ročníku – ve veteránských kategoriích se totiž bojovalo o mistrovské tituly na 25 km. Závod skončil velkým úspěchem a stal se nejen sportovní, ale i společenskou událostí v našem městě a po zásluze patřil mezi nejlépe organizované akce v celé republice.

Poté se však další organizace běhu vzdal jeho duchovní otec František Barták a došlo k určité stagnaci a později dokonce ke krizi závodů. Přesto ještě ve 11. ročníku startovalo 114 vytrvalců, v dalších letech však jejich počet neustále klesal a účast zahraničních běžců byla jen sporadická. A proto znovu vstoupil na scénu František Barták se svými někdejšími spolupracovníky. Díky nezměrnému úsilí se jim podařilo zajistit ve 20. ročníku v roce 1987 účast 119 běžců včetně 11 ze zahraničí.

V dalším období však počet startujících výrazně poklesl a v letech 1992-2006, kdy účast vytrvalců jen jednou překonala šest desítek a v roce 2004 dosáhla „rekordních“ 33, byl závod udržen při životě jen díky iniciativě několika jednotlivců. A v roce 2006 se na původní kopcovité trati, která patřila k neobtížnějším pětadvacítkám u nás, běželo naposledy. Traťový rekord Miroslava Jury nikdo nepřekonal, v kategorii žen, která byla poprvé vypsána v roce 1974 patřil rekordní čas Haně Horákové z Univerzity Brno 1:36:09. Výborných výsledků dosahovali i veteráni – v kategorii nad 40 let byl nejrychlejší Jiří Kaňa za 1:26:03 (1984), v padesátnících Oldřich Zeman 1:33:02 (1973) a nad 60 let Jan Nechvátal 1:46:24 (1997). To byly výkony, o nichž se současným vytrvalcům může bohužel zdát.

V roce 2007 uspořádala jubilejní 40. ročník Brněnské pětadvacítky AC Moravská Slavia Brno, protože dosavadní pořadatel Sokol Brno Žabovřesky už neměl o její organizaci zájem. Běžel se na nové trati se startem a cílem na stadionu na Vojtově ulici po cyklostezce přes Pisárky směrem k Bystrci, Údolím oddechu až ke staré dálnici a stejnou cestou zpět. V roce 2012 došlo ke změně trati, kdy byla obrátka v Komíně a za Riviérou.

Nejvíce vytrvalců startovalo v roce 2010-2011, kdy jejich počet překročil stovku, nejméně pak v loňském roce, kdy se prezentovalo jen 40 mužů a 5 žen. Přestože se jednalo o snadnější trať, než byla ta původní, výkony běžců však zůstaly daleko za těmi dřívějšími. Svědčí o tom i traťové rekordy Martina Kučery 1:24:40 a Ivany Martincové (1:40:24). Od 52. ročníku, který je na pořadu 20. října 2019 přebírá pořadatelskou taktovku tým BehejBrno.com.

Historie Brněnské pětadvacítky je bohatá a zajímavá. Startovala na ní nejen řada vynikajících běžců, ale i závodníků různých sportovních odvětví všech věkových kategorií. Jmenujme alespoň 4násobného vítěze Velké pardubické Václava Chaloupku, novináře Jaromíra Meixnera a Petra Kmenta, politiky Milana Šimonovského, Stanislava Juránka, Jana Zahradníčka a gladiátora Frantu Kocourka. Startovali i rodinné trojice – bratři Benešovi, Kalábovi a sestry Coufalovy. Nejvíce prvenství v kategorii mužů vybojoval Jaroslav Kocourek, který vyhrál 4x (1973-1975 a 1979), zatímco Ivana Martincová zvítězila 13x! Obrovské uznání však patří Karlu Fuksovi (1946), který absolvoval všech 54 ročníků.

Závod je od roku 1986 memoriálem Jiřího Neřimy (1941-1985) a od roku 2016 také Františka Bartáka (1933-2016).

Titulární partner:

  

Hlavní partneři:

Další partneři:

 

Závod se v roce 2023 konal za finanční podpory z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 104.000,- Kč

Ceny do závodu věnovali:

 

 

Za podpory:

Čerstvá jablka pocházejí z brněnských sadů.

Plakety a medaile navrhl a vyrobil atelier ORIGINAL JEŽEK, výrobce a dodavatel turistických píšťalek a keramických suvenýrů, sportovních a trofejních medailí a pohárů.

Aktuální informace k závodu

20. 10. 2021

Zadejte si do kalendáře termín Brněnské 25 na příští rok. 55. ročník se uskuteční v neděli 9. října 2022.

17. 10. 2021

Výsledky (neoficiální) z dnešního závodu:

16. 10. 2021

Prodloužili jsme online registraci do dnešní půlnoci. Zítra se budete moci přihlásit už jen na místě.

15. 10. 2021

Předpověď počasí na neděli je příznivá. Na startu by nás mělo příjemně hřát slunce, teplota ale bude příjemná běžecká. Zítra připravíme značení trasy abyste v neděli mohli bezstarostně vyběhnout.

14. 10. 2021

54. ročník Brněnské 25 – předstartovní informace!

Milé běžkyně a běžci,

Brněnská 25 odstartuje společným startem všech kategorií v neděli 17. října v 11 hodin.

Prosím věnujte zvýšenou pozornost předpovědi počasí a přizpůsobte tomu svůj pitný režim a oblečení. Na startu by měla být příjemná běžecká teplota 10–12 stupňů. Poběžíte po asfaltových, zpevněných cestách. Závod na 25 km je tříkolový. 8 km a 16 km jsou jedno případně dvě kola.

Vyzvednutí startovních čísel bude probíhat: 

 • V pátek 15. října od 11:00 do 17:30 hodin v Běžecké speciálce na ulici Gorkého 40, Brno
 • V neděli 17. října od 9:00 do 10:30 hodin v místě startu, Olympia park, Modřice

Pokud se bude chtít někdo z vašich přátel ještě přihlásit, může na těchto místech. V prostoru startu a cíle si můžete také uschovat nezbytně nutná zavazadla či oblečení.

Zkontrolujte si svoji registraci: JEDNOTLIVCI – ŠTAFETY. Nenechávejte, prosím, vyzvednutí startovního čísla na poslední chvíli!

Start a cíl závodu je v 11:00 na Inline dráze za obchodním centrem Olympia. S trasou se můžete seznámit prostřednictvím naší video reportáže.

Účastníci štafetového běhu při předávce společně proběhnou cílem. Všem se tedy zaznamená reálný čas běhu

Z důvodu bezpečnosti své i ostatních běžců nepoužívejte přehrávače a sluchátka! Vnímejte všemi smysly podzimní přírodu!

K dispozici je dostatek parkovacích míst v těsné blízkosti startu – příjezd autem. Na start se dostanete i veřejnou dopravou zdarma směr Olympia centrum.

Na trati vás čekají občerstvovací stanice na obrátkách v Chrlicích a Holáskách a v prostoru startu a cíle. Po doběhu do cíle budete mít k dispozici ovoce, koláče a pití. Prosíme Vás abyste neodhazovali odpadky mimo místa k tomu určená.

Vaši rodinní příslušníci, známí a kamarádi vás budou moci sledovat v přímém přenosu na webu TVCOM. Nebo je vezměte s sebou a po závodě si můžete v Olympia centru společně prohlédnout nabídku na blížící se vánoční svátky. Nebo jen tak posedět v některé z kaváren.

Důležité informace:

Vyzvednutím startovního čísla potvrzujete, že se závodu můžete zúčastnit ve smyslu platných nařízení státních orgánů.

Užijme si radost z pohybu a zanechme po sobě okolí v lepším stavu než před závodem!

Všichni účastníci obdrží po doběhu originální pamětní medaili. Startovní čísla se nevrací.

13. 10. 2021

Přímý přenos závodu je připraven:

 

11. 10. 2021

Víkendová obhlídka trati nám potvrdila, že závod může proběhnout bez komplikací. Nikde jsme se nesetkali s neplánovanými překážkami. Věříme, že počasí vydrží a společně si užijeme nedělní pětadvacítku.


7. 10. 2021
 1. ročník Brněnské 25 je za dveřmi!

Do startu už zbývá jen deset dní. V neděli 17. října 2021 vyběhnete vstříc trati běžeckého závodu „Brněnská 25“.

Vaše registrace si můžete ověřit zde: Výpis registrovaných

V případě, že jste registrovaní z loňska a z nějakého důvodu se nemůžete zúčastnit, dejte nám vědět prostřednictvím mailové adresy b25(@)behejbrno.com. Pomůže nám to v přípravě zázemí a občerstvení.

Příští týden všem registrovaným ještě pošleme informační mail, kde se dozvíte kde a jak si vyzvednout startovní číslo a další praktické informace.

Děkujeme městské části Brno – Chrlice a jmenovitě panu starostovi Lukáši Filovi a panu místostarostovi Leopoldu Šromovi za opravu úseku před mostem, který byl ještě loni blátivý. Děkujeme také centru Olympia Brno za umožnění využití prostoru bruslařské dráhy.

Sledujte náš Facebook, kde pravidelně zveřejňujeme aktuální informace.

Těšíme se už brzy na viděnou!