Sportovní zátěžové testy slouží k posouzení aktuální tělesné kondice a výkonnosti. Dle jejich výsledků lze poté efektivně plánovat tréninkové zatížení. Ve spolupráci se společností MEDESA budete moci absolvovat zátěžový test na běžeckém pásu.

Zde je několik důvodů proč:

Zátěžový test pomůže stanovit ideální intenzitu pohybu tak, abyste se při tréninku zbytečně netrápili a nepřetěžovali a zároveň postupně budovali svoji kondici. Po kontrolním testu budete vědět, zda již můžete „přidat“ – tedy běhat rychleji – a zároveň jaká intenzita je pro vás již škodlivá. Zátěžový test dokáže také určit „spalovací zóny“ u jedinců, jejichž cílem je zhubnout. Kondice se v průběhu roku mění. Zátěžový test pomůže určit na co se v dané části sezony v tréninku zaměřit. Vaše subjektivní pocity totiž často nemusí odpovídat objektivnímu stavu trénovanosti.

V kombinaci s GPS fitness zařízením, které vám na kempu bezplatně zapůjčíme, si můžete objektivně porovnat svoje pocity se skutečností a efektivně tomu přizpůsobit svoji zátěž.

LAKTÁTOVÝ TEST

Smyslem tohoto vyšetření je stanovení aerobního (AP) a anaerobního prahu (ANP). Skládá se ze 4 až 8 intervalů, během kterých dochází ke zvyšování zátěže. Na konci každého z nich probíhá odběr kapilární krve z ušního lalůčku nebo z prstu. Následně se zaznamená hodnota krevního laktátu, tepové frekvence a aktuální zátěže. Výstupem testu je graf závislosti hladiny laktátu a tepové frekvence na zátěži, tzv. „laktátová křivka“. Z křivky lze vyčíst zmíněné prahy. Pozorováním jejího tvaru také aktuální stav trénovanosti jedince, jeho aerobní („vytrvalostní“) schopnosti, schopnost odbourávat laktát atd.

Test bude prováděn společností MEDESA, která je také výhradním distributorem ergometru Cyclus2 (www.cyclus2.com) pro ČR a SR, dále prodejcem laboratorních analyzátorů laktátů a glukózy společnosti EKF a v neposlední řadě běžkařského trenažeru ThoraxTrainer. Tedy vybavení nezbytného pro sportovní zátěžové testy. Navíc budete mít možnost prakticky vyzkoušet první wattmetr pro běžce STRYD – unikátní zařízení monitorující tréninkové zatížení a výkonnost běžce.

loading