Gorkého 40, Brno-střed
+420 607 028 171
info@behejbrno.com

Noční běh Brnem Registrace

Jsme rádi, že běžíte s námi.

Registrace bude spuštěna začátkem dubna 2020

 

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace v jednotlivých sekcích.

Systém závodu: 
Start je společný pro všechny kategorie. Na start se prosím řaďte podle své aktuální výkonnosti. Zkontrolujte viditelnost startovního čísla na hrudi, bez čísla s čipem vám nebude změřen čas.

V cíli: 
Do cíle dobíhejte vyznačeným koridorem v pravé části cílové brány, pro průběh do dalšího kola je určená levá část cílové brány. Poté prosím nezůstávejte v prostoru cíle. Po doběhu obdrží každý účastník medaili a občerstvení.

Časový limit závodu: 
2 hodiny

Technické zázemí: 
V prostoru zázemí pro závodníky v tělocvičně Pod Hradem budou k dispozici převlékárny, toalety, sprchy a možnost úschovy věcí. 

Občerstvení: 
Pro závodníky jsou na trati připraveny občerstvovací stanice. Každý závodník obdrží občerstvení i po doběhu v cílovém prostoru.

Zdravotnická služba: 
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle.

Bezpečnost: 
Na trase dbejte zvýšené opatrnosti zejména na schodech nebo při výběhu z hradního příkopu, kde je snížená výška stropu. Buďte ohleduplní i vůči ostatním závodníkům. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme používat sluchátka a jiné audio pomůcky

Výsledky: 
Každý účastník obdrží svůj výsledný čas sms zprávou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na našem webu. Průběžné výsledky naleznete na livetimingu zde.

Měřicí chip je umístěn na startovním čísle, které vám zůstává jako upomínka na závod.

Startovné závodu zahrnuje:

 • pamětní účastnickou medaili
 • startovní číslo se jménem (platí pro registrace do 15. 8. 2020)
 • občerstvení na trati i po doběhu
 • elektronické měření času včetně SMS výsledkového servisu
 • zdravotnická služba

Studenti a držitelé ISIC průkazů do 26 let věku mají slevu ze startovného. V příslušném poli v registračním formuláři zaškrtněte „student“. Při vyzvednutí startovní tašky je třeba tuto skutečnost doložit průkazem ISIC nebo průkazem studenta.

Multisport karta Vám zajistí 20 % slevu, stačí zadat slevový kód: MULTISPORT20. Kontrola vlastnictví bude probíhat při vyzvednutí startovních čísel.

Charitativní běh:

Součástí závodu je i charitativní běh ,,Půlmíle pro ranou péči“. Podpořte nočním během libovolnou částku také děti s postižením zraku. Přispět můžete při registraci vybranou částkou.

Startovné Dětská míle | půlmíle: jednotné startovné 100,- Kč

Startovné je nevratné, pořadatel umožňuje přepis registrace, nejpozději však do 15. 8. 2020. 

Jak přepsat startovné:

 1. Nový účastník se řádně zaregistruje (tlačítka níže).
 2. Po obdržení potvrzovacího mailu nám zašlete jeho ID a vaše ID
 3. Použijte mailovou adresu info@behejbrno.com
 4. Po přepisu obdržíte potvrzovací email.
 5. Zkontrolujte vše ve výpisu přihlášených ZDE.

Úhrada startovného musí být provedena pod zaslaným variabilním symbolem (přidělené ID) a specifickým symbolem 1219 na účet pořadatele č. 7456266001/5500, Raiffeisenbank a.s., (IBAN CZ4655000000007456266001, SWIFT kód: RZBCCZPP, Poplatky SHA) nejpozději 3 dny po registraci, jinak bude zrušena.

Každý účastník je povinen zadat platný e-mail, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Po dokončení registrace doporučujeme zkontrolovat své údaje v seznamu přihlášených a případné reklamace řešit bezodkladně prostřednictvím e-mailové adresy info@behejbrno.com.

Registrace jednotlivců je možná rovněž v místech vyzvedávání startovních tašek. Platba musí být provedena v hotovosti na místě v předepsané výši.

 

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze přihlášení a registrovaní závodníci, kteří se prezentovali a uhradili startovné v předepsané výši
 • Každý závodník musí mít na prsou viditelně umístěné startovní číslo s čipem dle pokynů organizátora a to po celou dobu závodu
 • Čas je měřen od startovního výstřelu po proběhnutí cílem. Tento čas rozhoduje o konečném pořadí
 • Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat jakékoliv dopravní prostředky
 • Běžet mimo vyznačenou trať je zakázáno. Porušení tohoto pravidla je důvodem k diskvalifikaci
 • Závod se koná za každého počasí. Ředitel závodu má za závažných okolností právo závod zrušit či přerušit, a to s ohledem na zdraví závodníků
 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za svou dostatečnou fyzickou kondici a stav
 • Všichni účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost a startují na vlastní nebezpečí
 • Všichni závodníci jsou povinni respektovat nařízení a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku, způsobené účastí v závodě či jeho sledováním
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit registraci bez předchozího oznámení
 • Registrace je platná až po připsání částky na účet pořadatele. Nebude-li částka připsána na účet pořadatele do 3 dní od provedení registrace, bude tato zrušena
 • Rozhodující pro výši startovného je den vytvoření registrace
 • Registrační poplatek (startovné) je nevratný v plné výši
 • Při osobní registraci na místě musí být startovné uhrazeno hotově a v plné výši

Pro registraci na závod vyplňte přihlášku:

Informace k GDPR: Přihláškou a uhrazením startovného na naše akce účastník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů, jako je jméno, věk, e-mailová adresa, či datum narození, a dále jejich využití ke komunikaci mezi účastníkem a pořadatelem či třetí stranou.

Přihláškou a uhrazením startovného na na naše akce účastník také uděluje i souhlas se vznikem foto/video záznamů své osoby během závodního dne a dále se zpracováním těchto materiálů dle uvážení pořadatele závodu s užitím k reklamě na sociálních sítích a webových stránkách pořadatele.

VÝPIS PŘIHLÁŠENÝCH

 STARTOVNÍ ČÍSLA 

 LIVETIMING ZÁVODU