MARATON Brno, z.s.

Gorazdova 91/2602 00

Brno

Česká republika

IČ: 01417762

DIČ: CZ01417762

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 17247.

Bankovní spojení účet číslo 7456266001/5500, Raiffeisenbank a.s.

Pro platby ze zahraničí IBAN CZ4655000000007456266001, SWIFT kód: RZBCCZPP. Majitel účtu MARATON Brno, z.s., Gorazdova 91/2, 602 00 Brno

loading