PROPOZICE BĚŽECKÉHO ZÁVODU CRAFT BRNĚNSKÝ PŮLMARATON/BRNĚNSKÁ DESÍTKA 2019

TERMÍN: Neděle 14. 4. 2019 v 11:00 hod.

START A CÍL: Ulice Rašínova, Brno, centrum města 

TRAŤ: 100% zpevněný povrch (asfalt, beton, městská dlažba), značení po každém kilometru, profil rovinatý s minimálním převýšením (mapa a profil jsou umístěny v sekci O závodu). Závodníci na trati desítky (10,5 km) absolvují jeden okruh, závodníci na trati půlmaratonu absolvují okruhy dva. Trať Brněnského půlmaratonu splňuje všechna kritéria požadovaná IAAF/AIMS pro měření tratí na silnici ve smyslu schválené metodiky  (The Measurement Of Road Race Courses, 2004) a pravidel atletiky (pravidlo č. 240 Závody na silnici).

KATEGORIE PŮLMARATON:

 • Jednotlivci:
Muži absolutní  pořadí  Bez věkových kategorií
Ženy absolutní  pořadí  Bez věkových kategorií
JM (junioři) 15 – 17 let* (2004–2002)
JŽ (juniorky) 15 – 17 let* (2004–2002)
MA (muži A) 18 – 39 let  (2001–1980)
ŽA (ženy A) 18 – 34 let  (2001–1985)
MB (muži B) 40 – 49 let  (1979-1970)
ŽB (ženy B) 35 – 44 let  (1984-1975)
MC (muži C) 50 – 59 let  (1969-1960)
ŽC (ženy C) 45 – 54 let  (1974-1965)
MD (muži D) 60 – více let (1959 a starší)
ŽD (ženy D) 55 – více let (1964 a starší)

KATEGORIE DESÍTKA:

Muži absolutní  pořadí  Bez věkových kategorií
Ženy absolutní  pořadí  Bez věkových kategorií

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození

Junioři/juniorky do 18 let se půlmaratonu/desítky mohou zúčastnit pouze se souhlasem svých odpovědných zástupců a jsou povinni při vyzvednutí startovních čísel doložit vyplněný a podepsaný formulář – Čestné prohlášení 2019.

 • Štafetový půlmaraton:

Dvou nebo čtyřčlenné štafety bez rozdílu kategorií. Studentské štafety mohou být složeny bez výjimky pouze ze studentů. Štafety se registrují od 1. 11. 2018 do 10. 4. 2019 v samostatném formuláři. Určení pořadí běžců na jednotlivých úsecích je na rozhodnutí kapitána a pořadatelem nebude sledováno. Pro předávku je vyčleněn speciálně označený prostor. Zde si členové štafety předají úsek dotykem ruky. Klasifikace štafet je dána dle pořadí v cíli. Délka jednotlivých úseků je rozdílná (1. úsek 4 km, 2. úsek 6,5 km, 3. úsek 4 km, 4. úsek 6,5 km). Na předávce (Velodrom) bude k dispozici občerstvení, toalety a místo pro převlečení. Doprava na místo předávky je individuální, vzhledem k dopravním omezením je nejrychlejším způsobem přesun pěšky po vlastní ose. Úschova zavazadel v místě předávky (Velodrom) je možná stejným způsobem jako v místě startu.

 • Týmový půlmaraton:

Týmy se sestavují z již zaregistrovaných závodníků, kteří individuálně uhradili startovné. Každý člen týmu absolvuje celou trať. Do pořadí se započítávají výsledky nejlepších tří běžců týmu v cíli. Počet členů týmu není omezen, musí však mít minimálně 3 členy bez rozdílu kategorií.

Registrace a editace týmů začíná 15. 3. 2019 a končí 10. 4. 2019.

 • Minipůlmaraton/minidesítka – Běh centrem Brna:

Otevřený dětský a juniorský běh na vzdálenost 2.109,50 m (1/10 půlmaratonu) a 1.054,75 m (1/10 desítky) centrem města Brna. Pro věkovou kategorii 11–14 let Minipůlmaraton (dva okruhy), pro 6 – 10 let je přichystána Minidesítka (jeden okruh). Mladší 6 let mohou běžet pouze Minidesítku se zletilým doprovodem.

Minipůlmaraton starší žáci 14-15 let
Minipůlmaraton mladší žáci 11-13 let
Minidesítka hoši 6-10 let
Minipůlmaraton starší žákyně 14-15 let
Minipůlmaraton mladší žákyně 11-13 let
Minidesítka dívky 6-10 let
Děti s rodičovským doprovodem 0-5 let

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

REGISTRACE: Je možná prostřednictvím registračního formuláře. Úhrada startovného musí být provedena pod zaslaným variabilním symbolem (přidělené ID) a specifickým symbolem 1218 na účet pořadatele č. 7456266001/5500, Raiffeisenbank a.s., nejpozději 3 dny po registraci, jinak bude zrušena.

Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ4655000000007456266001, SWIFT kód: RZBCCZPP. Způsob platby SHA (shared). Majitel účtu: MARATON Brno, Gorazdova 91/2, Brno. Posledním dnem pro registraci a zároveň platbu převodem je 8. 4. 2019. Do 11. 4. 2019 bude otevřena elektronická registrace s platbou pouze v hotovosti přímo na místě výdeje startovních tašek. Každý účastník je povinen zadat platný e-mail, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Po dokončení registrace doporučujeme zkontrolovat své údaje v seznamu přihlášených a případné reklamace řešit bezodkladně prostřednictvím e-mailové adresy info(@)BehejBrno.com.

Registrace jednotlivců je možná rovněž 12., 13. a 14. 4. 2019 v místě výdeje startovních tašek. Platba musí být provedena v hotovosti na místě v předepsané výši. Registrace štafet a týmů na místě již není možná.

V letošním roce pro vás máme nabídku limitované série účastnického funkčního trička v ceně 590 Kč. Objednat si ho můžete přímo v registračním formuláři.

VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH TAŠEK: 

 • v pátek 12. dubna 2019 od 10:30 do 18 hodin v Běžecké speciálce na ulici Gorkého 40
 • v sobotu 13. dubna 2019 od 9 do 14 hodin v Běžecké speciálce na ulici Gorkého 40
 • v neděli 14. dubna 2018 od 8 do 10:30 hodin v zázemí pro závodníky v ZŠ Rašínova

Výdej tašek probíhá podle startovního čísla, které bylo přiděleno a zveřejněno na webu.
Startovní tašku nemusí vyzvedávat závodník osobně.

ČASOVÝ LIMIT:

 • půlmaraton: 3 hod.
 • desítka: 3 hod.

OBČERSTVENÍ: Pro závodníky je na trati půlmaratonu připraveno pět občerstvovacích stanic (3,2 – 6,6 – 10,5 – 13,7 – 17km), na desítce dvě (3,2 – 6,6km). Každý závodník obdrží občerstvení i po doběhu v cílovém prostoru.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:

 • převlékárny a šatny
 • úschova tašek
 • mobilní toalety

VYPSANÉ PRÉMIE A CENY PRO VÍTĚZE: Peněžní prémie pro prvních pět závodníků kategorie mužů a žen v absolutním pořadí půlmaratonu (pro desítku nejsou peněžní prémie za absolutní pořadí vypsány). První tři v každé vypsané kategorii získají pohár a věcné ceny.

Vypsané peněžní prémie – celkové pořadí půlmaraton Muži/Ženy:

 • 1. místo 5.000 Kč
 • 2. místo 3.000 Kč
 • 3. místo 2.000 Kč
 • 4. místo 1.000 Kč
 • 5. místo    500 Kč

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: V prostoru startu a cíle po doběhu prvních tří závodníků ve všech kategoriích v cca 13.30 hod.

ROZHODČÍ: S licencí ČAS

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA: Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle a v areálu Velodromu.

PROGRAM:

09.30 start Minidesítka a Minipůlmaraton – dětské běhy
10.00 start charitativního běhu „Minidesítka pro ranou péči
10.30 řazení závodníků hlavního závodu na start
11.00 společný start půlmaratonu, desítky a štafet
11.35 předpokládaný doběh vítěze závodu na 10,5 km
12.10 předpokládaný doběh vítěze půlmaratonu
cca 13.30 vyhlášení výsledků, dekorování vítězů jednotlivých kategorií

V průběhu celého dne bude probíhat doprovodný program.

STARTOVNÉ:

  21 základní 10 základní 21 studenti 10 studenti
Přihlášení do 31. 10. 2018 550 Kč 23 EUR 550 Kč 22 EUR 500 Kč 20 EUR 500 Kč 19 EUR
Přihlášení do 31. 12. 2018 600 Kč 25 EUR 600 Kč 23 EUR 550 Kč 22 EUR 550 Kč 21 EUR
Přihlášení do 31. 3. 2019 700 Kč 29 EUR 650 Kč 28 EUR 600 Kč 24 EUR 600 Kč 23 EUR
Přihlášení 1. 4. – 11. 4. 2019 800 Kč 33 EUR 750 Kč 31 EUR 700 Kč 29 EUR 700 Kč 27 EUR
Přihlášení 12., 13. a 14. 4. 2019 900 Kč 37 EUR 900 Kč 37 EUR 800 Kč 33 EUR 800 Kč 33 EUR
Štafety (pouze půlmaraton):  Otevřený závod Studentské štafety*
do 31. 12. 2018 2000 Kč/83 EUR 1200 Kč/50 EUR
do 31. 3. 2019 2500 Kč/104 EUR 1700 Kč/71 EUR
do 10. 4. 2019 2900 Kč/120 EUR 2200 Kč/92 EUR

Registrace štafet na místě není možná.

Ve studentských štafetách musí všichni členové doložit statut studenta stejně jako u individuálního závodu.

Dětský Běh centrem Brna – Minipůlmaraton – Minidesítka:

 • Startovné jednotné 100 Kč. Doprovod startovné neplatí.

Startovné hlavního závodu zahrnuje:

 • pamětní účastnickou medaili
 • startovní číslo se jménem (platí pro zaplacené registrace do 9. 4. 2019)
 • občerstvení na trati i po doběhu
 • elektronické měření času včetně SMS výsledkového servisu
 • zdravotnická služba

Studenti a držitelé ISIC průkazů od 15 do 26 let věku mají slevu ze startovného. V příslušném poli v registračním formuláři vyberte „student“. Při vyzvednutí startovní tašky je třeba tuto skutečnost doložit průkazem ISIC nebo jiným dokladem.

Startovné je nevratné, pořadatel umožňuje pouze přepis registrace na jiného účastníka, nejpozději však do 6. 4. 2019. Přepis je možný pouze jednou.

Souhlas se vznikem foto/video dokumentace

Přihláškou a uhrazením startovného uděluje souhlas se vznikem foto/video záznamů své osoby během závodního dne a dále se zpracováním těchto materiálů dle uvážení pořadatele závodu s užitím k reklamě na sociálních sítích a webových stránkách pořadatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihláškou a uhrazením startovného uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů, jako je jméno, věk, e-mailová adresa, či datum narození, a dále jejich využití ke komunikaci mezi účastníkem a pořadatelem či třetí stranou.

loading