Pomáháme dětem s postižením zraku

Účastníci Bike & Run Festivalu opět podporují pomoc dětem s postižením zraku. BehejBrno.com už druhým rokem věnuje část výtěžku ze startovného Středisku rané péče Brno. Poradkyně ze střediska jezdí do rodin, které vychovávají doma dítě s postižením zraku, často ve spojení s vážnými zdravotními problémy, a pomáhají rodině tuto těžkou životní situaci zvládnout. Ukazují rodičům, jak s dětmi cvičit, aby si co nejvíce zlepšily vidění i další schopnosti a byly tak co nejsamostatnější. Díky rané péči mohou děti s postižením vyrůstat doma a jejich rodiče v tom nejsou sami.

Tato pomoc je pro rodiny bezplatná a jen díky dárcům se středisku daří poskytovat službu rané péče všem rodinám, které ji potřebují, a zajistit pro ně potřebné pomůcky. Účastníci běhů už na ranou péči přispěli celkem 38 180 Kč! Tato částka pokryje ca 80 návštěv poradkyň u dětí jako je Michalka, o které jsme psali v květnových aktualitách (http://www.behejbrno.com/rana-pece-dekuje-za-podporu-deti-s-postizenim-zraku/).Každý, kdo se registruje, na Bike & Run Festival, může na ranou péči přispět 50 nebo 100 Kč. Výtěžek chce středisko tentokrát využít na test Teller, speciální certifikovaný test pro vyšetření zrakové ostrosti. Toto vyšetření je prováděno u všech dětí na začátku péče a je uzpůsobeno tak, aby mohlo být vyšetřeno jakékoli dítě – menší, větší, s různými zrakovými vadami a s jakýmikoli specifickými potřebami. Výstupem je zjištění, jak dítě vidí, jak zrak využívá v běžném životě – při hře, při orientaci, při konkrétní činnosti – a od toho se odvíjí další práce s dítětem. Poradkyně rané péče využívají pak při svých návštěvách v rodinách různé pomůcky ke stimulaci zraku a učí s nimi také pracovat rodiče, aby se mohli aktivně podílet na zlepšení schopností svých dětí. Díky soustavnému tréninku se pak u dětí zlepší nebo alespoň zachovají funkce zraku, jsou schopny se lépe orientovat v prostředí, získají větší samostatnost a soběstačnost a mohou třeba nastoupit do školky nebo do školy – pro většinu rodin běžná věc, pro naše klienty často malý zázrak.

Test Teller má pro správné nasměrování stimulace zraku klíčový význam. Podívejte se, jak odborníci s testem pracují: https://www.precision-vision.com/product/teller-visual-acuity-16cards/. Cena testu je ca 100 000 Kč. Zhruba 2/3 ceny uhradí středisko z darů od firem, ale zbývá ještě získat více než 30 000 Kč. Také Vy můžete přispět na ranou péči, která pomáhá dětem lépe vidět: zvolte Váš příspěvek při registraci na závod zde http://championchip.cz/RegSystem/akce/BehBrnem2018.

Děkujeme všem, kdo se chtějí podílet na pomoci dětem s postižením!

loading