Společnost pro ranou péči SPRP, z.s. je nezisková organizace, která podporuje rodiny s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do sedmi let. Od roku 1990 poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc těmto dětem i jejich rodičům, aby svou nelehkou situaci zvládli co nejlépe. Služby rané péče poskytujeme prostřednictvím středisek rané péče.

Pomozte i Vy! Zúčastněte se nesoutěžního charitativního běh „Půlmíle pro ranou péči“. Výtěžek ze startovného na tento běh získá Středisko rané péče Brno, které podporuje 130 rodin.

Charitativní běh se koná v rámci nočního závodu „5|10 mil Brnem“. 

TERMÍN: sobota 23. 9. 2017 v 19.00 hod.

START A CÍL: Husova ulice, Brno

Nesoutěžní běh na vzdálenost 800 m (1/2 míle) parkem pod hradem Špilberk.

STARTOVNÉ PRO JEDNOTLIVCE:

  • do 22. 9. 2017 – 250 Kč
  • na místě – 300 Kč

RODINNÉ STARTOVNÉ (1 nebo 2 dospělí + neomezený počet dětí):

  • do 22. 9. 2017 – 450 Kč
  • na místě – 500 Kč

200 Kč/400Kč (resp. 250 Kč/450 Kč) poputuje přímo na podporu organizace Středisko rané péče Brno.
50 korun ze startovného zahrnuje náklady spojené s registrací a tiskem čísel.

VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH TAŠEK:

  •         v pátek 22.9. od 12 do 18 hodin v Běžecké speciálce BehejBrno.com na ulici Gorkého 40
  •         v sobotu 23.9. od 15 do 19 hodin v tělocvičně MU Pod Hradem na ulici Údolní 3

REGISTRACE: ZDE

Společnost pro ranou péči SPRP, z.s.

Naše poslání

„Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.“

Jak pomáháme

Naší hlavní činností jsou terénní služby pro rodiny v jejich přirozeném prostředí – jezdíme do rodin domů na pravidelné konzultace. Pravidelně navštěvujeme rodiny a poskytujeme podporu, poradenství a provázení. Pracujeme přímo s dítětem, doporučujeme vhodné pomůcky a ukazujeme rodičům, jak si správně s dětmi hrát, aby je rozvíjeli. Nasloucháme rodičům a podporujeme je v nelehké životní situaci. Náplň konzultace vychází ze stávajícího zdravotního stavu dítěte a z aktuálních potřeb rodiny. Při přijímání nových klientů provádíme odborné funkční vyšetření zraku pomocí specializovaných testů a postupů.

Kromě konzultací v rodině poskytujeme tyto další služby: doprovázíme rodinu na jednání u lékařů, na úřady a do předškolního zařízení, zapůjčujeme vhodné pomůcky a hračky, zprostředkujeme kontakty na další odborníky nebo na další rodiny v obdobné situaci apod.

Naším cílem je také umožnit našim klientským rodinám společná setkávání a zapojit je do běžného života v jejich regionu. Pořádáme pravidelná setkání – kluby rodičů, kde mají rodiny možnost sdílet své zážitky a zkušenosti.

Kontakty

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Nerudova 7, 602 00 Brno
Tel.: 541 236 743, 777 234 034
e-mail: brno(@)ranapece.cz
www.ranapece.cz/brno

loading