Raná péče je bezplatná sociální služba, která už 27 let pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do sedmi let. Poradkyně rané jezdí do rodin domů na pravidelné návštěvy. Stimulují zrak a celkový vývoj dětí a všestranně pomáhají rodičům zvládnout nelehkou životní situaci co nejlépe.

Pomozte i Vy! Zúčastněte se nesoutěžního charitativního běhu „Minidesítka pro ranou péči“. Výtěžek ze startovného získá Středisko rané péče Brno, které podporuje 150 rodin s dětmi s postižením.

Charitativní běh se koná v rámci Brněnského půlmaratonu. 

TERMÍN: neděle 22.4. 2018 v 10.00 hod.

START A CÍL: Rašínova ulice, Brno

Nesoutěžní běh na vzdálenost 1.054,75 m (1/10 desítky) centrem Brna.

STARTOVNÉ PRO JEDNOTLIVCE:

  • do 21.4.2018 – 250 Kč
  • na místě – 300 Kč

RODINNÉ STARTOVNÉ:

  • do 21.4.2018 – 450 Kč
  • na místě – 500 Kč

200 Kč/400Kč (resp. 250 Kč/450 Kč) poputuje přímo na podporu organizace Středisko rané péče Brno.
50 korun ze startovného zahrnuje náklady spojené s registrací a tiskem čísel.

VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH TAŠEK:

  • v pátek 20.4.2018 od 10:30 do 18 hodin v Běžecké speciálce BehejBrno.com na ulici Gorkého 40
  • v sobotu 20.4.2018 od 9 do 14 hodin v Běžecké speciálce BehejBrno.com na ulici Gorkého 40
  • v neděli 22.4.2018 od 8 do 10:30 hodin v zázemí pro závodníky v ZŠ Rašínova 

REGISTRACE: ZDE

Společnost pro ranou péči SPRP, z.s.

Naše poslání

„Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.“

Jak pomáháme

Naší hlavní činností jsou terénní služby pro rodiny v jejich přirozeném prostředí – jezdíme do rodin domů na pravidelné konzultace. Pracujeme přímo s dítětem, doporučujeme vhodné pomůcky a ukazujeme rodičům, jak si správně s dětmi hrát, aby je rozvíjeli. Nasloucháme rodičům a podporujeme je v nelehké životní situaci. Kromě konzultací v rodině poskytujeme tyto další služby: doprovázíme rodinu na jednání u lékařů, na úřady a do předškolního zařízení, zapůjčujeme vhodné pomůcky a hračky, zprostředkujeme kontakty na další odborníky nebo na další rodiny v obdobné situaci apod.

Naším cílem je také umožnit našim klientským rodinám společná setkávání a zapojit je do běžného života v jejich regionu. Pořádáme pravidelná setkání – kluby rodičů, kde mají rodiny možnost sdílet své zážitky a zkušenosti.

Kontakty:

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Nerudova 7, 602 00 Brno
Tel.: 541 236 743, 777 234 034
e-mail: brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz/brno

loading