Raná péče je bezplatná sociální služba, která už bezmála 28 let pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do sedmi let. Poradkyně rané jezdí do rodin domů na pravidelné návštěvy. Stimulují zrak a celkový vývoj dětí a všestranně pomáhají rodičům zvládnout nelehkou životní situaci co nejlépe.

Pomozte i Vy! Zúčastněte se nesoutěžního charitativního běhu „Minidesítka pro ranou péči“. Výtěžek ze startovného získá Středisko rané péče Brno, které podporuje 150 rodin s dětmi s postižením.

Charitativní běh se koná v rámci Brněnského půlmaratonu. 

TERMÍN: neděle 14. 4. 2019 v 10.00 hod.

START A CÍL: Rašínova ulice, Brno

Nesoutěžní běh na vzdálenost 1.054,75 m (1/10 desítky) centrem Brna.

Celý příspěvek, který věnujete při registraci na CRAFT Brněnský půlmaraton/Desítku poputuje přímo na podporu organizace Středisko rané péče Brno. Můžete přispět 50 nebo 100 korunami.

Naše poslání – Společnost pro ranou péči SPRP, z.s.

„Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.“

Jak pomáháme

Naší hlavní činností jsou terénní služby pro rodiny v jejich přirozeném prostředí – jezdíme do rodin domů na pravidelné konzultace. Pracujeme přímo s dítětem, doporučujeme vhodné pomůcky a ukazujeme rodičům, jak si správně s dětmi hrát, aby je rozvíjeli. Nasloucháme rodičům a podporujeme je v nelehké životní situaci. Kromě konzultací v rodině poskytujeme tyto další služby: doprovázíme rodinu na jednání u lékařů, na úřady a do předškolního zařízení, zapůjčujeme vhodné pomůcky a hračky, zprostředkujeme kontakty na další odborníky nebo na další rodiny v obdobné situaci apod.

Naším cílem je také umožnit našim klientským rodinám společná setkávání a zapojit je do běžného života v jejich regionu. Pořádáme pravidelná setkání – kluby rodičů, kde mají rodiny možnost sdílet své zážitky a zkušenosti.

Kontakty:

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Nerudova 7, 602 00 Brno
Tel.: 541 236 743, 777 234 034
e-mail: brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz/brno

loading