PROPOZICE BĚŽECKÉHO ZÁVODU 5,10 MIL BRNEM

TERMÍN: Sobota 21. 9. 2019 ve 20:00 hod.

START A CÍL: Brno, centrum města

TRAŤ: 100% zpevněný povrch (asfalt, beton, kostky), profil kopcovitý s převýšením (mapa a profil jsou umístěny v sekci O závodu). Čelovky jsou doporučeny. Z důvodu bezpečnosti se zakazuje používání zařízení se sluchátky (přehrávače hudby apod.). 

KATEGORIE:

 • Jednotlivci:
JAM (junioři A) 15 – 17 let  (2002-2004)
JAŽ (juniorky A) 15 – 17 let  (2002-2004)
MA (muži A) 18 – 39 let  (2001-1980)
ŽA (ženy A)  18 – 34 let  (2001-1985)
MB (muži B) 40 – 49 let  (1979-1970)
ŽB (ženy B)  35 – 44 let  (1984-1975)
MC (muži C) 50 – 59 let  (1969-1960)
ŽC (ženy C)  45 – 54 let  (1974-1965)
MD (muži D) 60 – více let (1959 a starší)
ŽD (ženy D)  55 – více let (1963 a starší)

kategorie se přidělují automaticky, pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození

 • Dětská Míle/Půlmíle – Běh parkem pod Špilberkem:

Otevřený dětský a juniorský běh na vzdálenost jedné míle – 1 609 metrů a poloviny míle – 805 metrů. Trať je mírně zvlněná, částečně vede parkem pod Špilberkem. Pro věkovou kategorii 11–15 let Míle (dva okruhy), pro 6 – 10 let je přichystána Půlmíle (jeden okruh). Mladší 6 let mohou běžet pouze Půlmíli se zletilým doprovodem.

Míle starší žáci 14-15 let
Míle mladší žáci 11-13 let
Půlmíle hoši 6-10 let
Míle starší žákyně 14-15 let
Míle mladší žákyně 11-13 let
Půlmíle dívky 6-10 let
Půlmíle děti s rodičovským doprovodem (společná kategorie dívky, hoši) 0-5 let

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.
REGISTRACE: Je možná prostřednictvím registračního formuláře. Úhrada startovného musí být provedena pod zaslaným variabilním symbolem (přidělené ID) a specifickým symbolem 1219 na účet pořadatele č. 7456266001/5500, Raiffeisenbank a.s., (IBAN CZ4655000000007456266001, SWIFT kód: RZBCCZPP, Poplatky SHA) nejpozději 3 dny po registraci, jinak bude zrušena.

Posledním dnem pro platbu převodem je 16. 9. 2019. Každý účastník je povinen zadat platný e-mail, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Po dokončení registrace doporučujeme zkontrolovat své údaje v seznamu přihlášených a případné reklamace řešit bezodkladně prostřednictvím e-mailové adresy info(@)behejbrno.com.

Registrace jednotlivců je možná rovněž 20. a 21. 9. v místech vyzvedávání startovních tašek. Platba musí být provedena v hotovosti na místě v předepsané výši.

Souhlas se vznikem foto/video dokumentace

Přihláškou a uhrazením startovného na „Bike & Run Festival 2019“ účastník uděluje souhlas se vznikem foto/video záznamů své osoby během závodního dne a dále se zpracováním těchto materiálů dle uvážení pořadatele závodu s užitím k reklamě na sociálních sítích a webových stránkách pořadatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihláškou a uhrazením startovného na „Bike & Run Festival 2019“ účastník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů, jako je jméno, věk, e-mailová adresa, či datum narození, a dále jejich využití ke komunikaci mezi účastníkem a pořadatelem či třetí stranou.

Účastnické funkční tričko objednávejte za 590 Kč/18 EUR.

ČASOVÝ LIMIT:

 • 3 hodiny

OBČERSTVENÍ: Pro závodníky jsou na trati připraveny občerstvovací stanice. Každý závodník obdrží občerstvení i po doběhu v cílovém prostoru.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:

 • převlékárny a šatny
 • úschova tašek
 • mobilní toalety

VYPSANÉ PRÉMIE A CENY PRO VÍTĚZE: Pro první tři závodníky kategorie mužů a žen v absolutním pořadí. První tři v každé kategorii získají pohár a věcné ceny.

Vypsané prémie – celkové pořadí 5,10 mil M/Ž:

 • 1. místo 2.000 Kč
 • 2. místo 1.000 Kč
 • 3. místo 500 Kč

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: V prostoru startu a cíle v cca. 22.00 hod

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA: Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle.

STARTOVNÉ:

Startovné závodu zahrnuje:

 • pamětní účastnickou medaili
 • startovní číslo se jménem (platí pro registrace do 17. 9. 2019)
 • občerstvení na trati i po doběhu
 • elektronické měření času včetně SMS výsledkového servisu
 • zdravotnická služba

Měřicí chip je majetkem pořadatele, při jeho ztrátě bude nárokován poplatek ve výši  300 Kč.

Studenti a držitelé ISIC průkazů do 26 let věku mají slevu ze startovného. V příslušném poli v registračním formuláři zaškrtněte „student“. Při vyzvednutí startovní tašky je třeba tuto skutečnost doložit průkazem ISIC nebo průkazem studenta.

Základní startovné 5,10mil
Přihlášení do 30.6.2018 550,00 Kč
Přihlášení do 31.8.2018 650,00 Kč
Přihlášení do 20.9.2018 700,00 Kč
Přihlášení 21.9. a  22.9.2018** 750,00 Kč
Studentské startovné 5,10mil
Přihlášení do 30.6.2018 400,00 Kč
Přihlášení do 31.8.2018 500,00 Kč
Přihlášení do 20.9.2018 600,00 Kč
Přihlášení 21.9. a  22.9.2018** 650,00 Kč

** (pouze v hotovosti na místě)

Startovné je nevratné, pořadatel umožňuje přepis registrace, nejpozději však do 10. 9. 2019. Postup jakým způsobem převést startovné naleznete ZDE.

Dětská míle/Půlmíle:

 • jednotné startovné 100,- Kč

 

loading